Arhiiv (jaanuar 2010)

Pretsedent on loodud!

Kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Itaalia kohus leidis seose peaajukasvaja (neurinoom) ja mobiilikiirguse vahel, ning kohustas kindlustust maksma välja valuraha!

Härra Innocenzo Marcolini (57) tööülesannete hulka kuulus telefoniga rääkimine. Peale 10 aastat mobiiltelefoni ja traadita telefoni kasutamist (15 000 kõnetundi) avastati tal peaajukasvaja. Arstide survel nõustus ta koheselt operatsiooniga, mis paraku head tulemust ei andnud.

Olles nüüd 80% ulatuses töövõimetu, nõudis hr. Marcolini, et kohus tunnistaks, et tema peaajukasvaja on saadud tööülesandeid täites.

Dr Ottavio di Stefano, Brescia haigla peaarst tutvustas kohtule Prof. Hardell’i uuringuid (2006; 2009) ning ka Kundi 2009.a. valminud põhjalikku raportit elektromagnetkiirguse mõjust elusorganismidele.

Kohus põhjendas oma otsust järgmiselt: “On täiesti usutav, et üle 10-aastane kokkupuude elektromagnetkiirguste ja -lainetega on mõjutanud Hr.Marcolini tervislikku seisundit.

Hetkel ei ole teada, kas kindlustusfirma kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata või mitte.


Vastutust välistav klausel