Arhiiv (juuli 2011)

Nüüd on see lõpuks ometi ametlik!

Neljapäev, 7. juuli 2011

Kauaoodatud Rahvusvahelise Vähiuuringute Keskuse (IARC) hinnang mobiilikiirguse (s.h. ka traadita interneti WiFI) kantserogeensusest on lõpuks ometi selgunud.

Tutvunud erinevate viimaste aastate avalike epidemioloogiliste uuringutega, leidis IARC’i ekspertgrupp Lyonis (Prantsusmaal), et mobiilikiirgus liigitub kategooriasse 2B ehk mobiilikiirguse kantserogeensus inimestele on tõenäoline.

NB! See on esimene kord, kui IARC ja Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) mobiilikiirgusele tõsisemalt tähelepanu pööravad. Ja kuna IARC on WHO enda allüksus, siis võime loota, et edaspidi pöörab WHO veelgi rohkem tähelepanu IARC’i avaldustele ja ignoreerib oma senist allikat ICNIRP’i, kes on endiselt veendumusel, et mobiiltelefonid ei kujuta inimeste tervisele mitte mingisugust ohtu. Irooniline on aga see, et ICNIRP’i teaduskomisjoni kuuluvad ainult mobiiltelefonitootjate (Nokia, Alcatel-Lucent, Motorola, Siemens jne) esindajad. Loomulikult ei saa nad tunnistada, et nende tooted on ohtlikud.

Mida toob lähitulevik? Ollakse seisukohal, et nüüd tuleks teha inimkatseid vabatahtlike peal, keda siis mobiilikiirgusega kiiritataks. Naljaga pooleks on vihjatud, et need isikud võiksid pärineda mobiilitootjate juhtkonnast.


Vastutust välistav klausel