Arhiiv (märts 2012)

Kaugloetavast arvestist loobumine

Kolmapäev, 14. märts 2012

Eesti Energia 12.03.2012 kommentaar:

Täname Teid kirja eest. Pöördusite Eesti Energia klienditeeninduse poole seoses kauglugemissüsteemiga.

OÜ-l Jaotusvõrk on plaanis lähima 5 aasta jooksul kauglugemisega süsteeme massilisemalt paigaldada. Paigaldamise järjekorras lähtutakse prioriteetsemate piirkondade objektidega alustamisest, kus tänase praktika kohaselt on arvestite varguseid rohkem, probleeme mõõteseadmetega, paljukorterilised elamud jne. Klient seda protsessi mõjutada täna ei saa. See tähendab, et pole võimalik ennast registreerida järjekorda või tellida omale kauglugemissüsteemi ega sellest ka keelduda. Samas on keeruline üksikutele korteritele eraldi kauglugemissüsteemi paigaldamine. Süsteemile viiakse üldjuhul üle majade kaupa. Kauglugemissüsteemide paigaldamine on täna ja edaspidi Eesti Energia investeeringuna, klient selle eest tasuma ei pea.

KaitseOmaTervist.ee soovitus:
1. Kui avaldusi hakatakse vastu võtma, teata OÜ-le Jaotusvõrk, et keeldud kauglugemissüsteemist.
2. Palu seda teha ka oma naabritel.
3. Pane oma arvestite juurde suurelt kiri: EI SOOVI KAUGLOETAVAT ARVESTIT!

Alljärgnevalt mõned näited, kuidas maailmas toimitud on:

kaugloetav arvesti

kaugloetavast arvestist keeldumine

kauglugemissüsteemist keeldumine

kauglugemissüsteemist keeldumine

kauglugemissüsteemist keeldumine kauglugemissüsteemist keeldumine kauglugemissüsteemist keeldumine kauglugemissüsteemist keeldumine

Kaugloetava arvesti plussid ja miinused

Kolmapäev, 7. märts 2012

Kaugloetav arvesti mõõdab elektri (või ka gaasi või vee) tarbimist, ning edastab selle informatsiooni otse elektri- või gaasi- või veefirmale. Nende arvestite esialgne idee seisnes selles, et tänu tehnoloogiale on näitude kogumist võimalik automatiseerida, vähendades sedasi tööjõu- ja transpordikulusid, mis siiani kaasnesid näitude füüsilise kogumise ja kontrollimisega.

Lisaks pidi kaugloetav arvesti oma ehituselt olema lihtne. Salvestama andmeid vaid kord kuus ja need siis teenusepakkujale saatma, et firma saaks tarbijale osutatud teenuste eest arve esitada. Läks aga teisiti.

Tänapäevased kaugloetavad arvestid on pisikesed arvutid, võimelised koguma ja salvestama väga täpset informatsiooni sinu elektrikasutusest ja kasutusel olevatest elektriseadmetest. Kogu see informatsioon kogutakse arvesti mällu ja edastatakse esimesel võimalusel teenusepakkujale tugevate elektromagnetlainete kaudu, sest nii on kõige odavam. Alternatiivina oleks näitusid võimalik edastada ka elektrikaableid pidi ehk kasutades BPL tehnoloogiat.

Kui tihti kaugloetavad arvestid andmeid teenusepakkujale edastavad?

Ametlikult öeldakse, et iga 4 tunni tagant, kuid reaalselt toimub edastamine paari minuti järgi. Seda intervalli on teenusepakkujal võimalik oma kontorist muuta, sest kaugloetav arvesti on võimeline ka ise teenusepakkuja käske ning korraldusi vastu võtma ning neid rakendama ehk side teenusepakkuja ja arvesti vahel on kahesuunaline. Näiteks võlgnikul saab voolu välja lülitada nii, et elektrik ei pea enam objektile kohale minema.

Kuid kaugloetavad arvestid on võimelised ka omavahel suhtlema. Olukorras, kus sinu maja jääb teenusepakkuja vastuvõtuantenni ja naabri maja vahele, tehakse sinust vahelüli. Lisaks sinu tarbimisinfo edastamisele, hakkab sinu arvesti vahendama ka naabri arvesti näitu. See tähendab seda, et elektromagnetkiirguse liiklus ei toimu mitte ainult sinu ja teenusepakkuja vahel, vaid näeb välja nii: Naaber ja Sina, Sina ja Teenusepakkuja, Teenusepakkuja ja Sina, Sina ja Naaber. Sellisel juhul on elektromagnetkiirgust juba päris palju.

Järgmises uudiskirjas vaatame, kuidas ennast nende arvestite eest kaitsta.


Vastutust välistav klausel