Infoleke: Mobiiltelefonid loodi rahvastiku sujuvaks vähendamiseks, helistamine on kõigest sekundaarne funktsioon

Mõned nädalad tagasi valmis inglasest dokumentalisti James Russell’i film „RESONANTS – Sageduslikud olendid“, milles autor intervjueerib avameelselt kõnelevaid vägagi mures olevaid teadlasi ja professoreid.

Film juhib tähelepanu sellele, et me oleme kas väga lähedal või isegi juba jõudnud sellele kriitilisele piirile, kust maalt alates ei tohi tehislikke kiirgusallikaid (mobiilimastid, traadita interneti WiFi-võrkusid jne) enam juurde ehitada, sest see viimase 25-aasta jooksul inimeste poolt tekitatud „elektromagneetiline saaste“ summa summaarum on ära hävitamas planeedi Maa eluks vajaliku ökokeskkonna. Jah, selle sama keskkonna, mille kujunemine võttis meie koduplaneedil aega miljoneid aastaid, et taimed, loomad ja inimesed siin elada saaksid.

Filmis intervjueeritakse ka rahvusvaheliste järelvalveasutuste töötajaid, kes oma ametijuhendi järgi peaksid justkui olukorral maailmas aktiivselt silma peal hoidma ja vajadusel resoluutselt sekkuma ning ettekirjutusi tegema, kuid nad ei tee midagi sellist. Asja edasi uurides selgub, et tegemist on politiseeritud ametikohtadega, mille tagant paistab välja räpane raha ja igasuguse mõistuse kaotanud rahaahnus.

Dokumentaalfilmi on võimalik TASUTA vaadata siit. Eestikeelne lühikokkuvõte filmist koos meiepoolsete kommentaaridega on järgmine:

1953. aasta ühel ilusal päeval Münhen’i Ülikooli elektrifüüsika aine lugemise ajal tekkis professor Winfried Otto Schumann’il elektripinge peatüki lahti rääkimise ajal hea mõte, kuidas saaks seda keerulist teemat tudengitele lihtsamini arusaadavamaks teha. Professor palus tundengitel joonistada ühe ringi – Maa ja teise selle ümber – Ionosfääri, ning arvutada välja nende kahe ringi omavaheline suhestumine / mõju. Teadmata, mis see vastus olla võiks, asus ka professor seda ülesannet lahendama. Saadud tulemus oli aga igati üllatav: 7,83 Hz sagedus.

Mida see tähendas? Professor Schumann oli avastanud, et meie koduplaneedil on olemas kindel pulss / võnkesagedus. Meie planeet elab!

Winfried Otto Schumann

Kuigi see avastus oli maailmakäsitlust muutva suurusega, ei pandud seda suure kella külge. Ainult üks väike ingliskeelne teadusajakiri avaldas selle leiu oma tagaleheküljel pealkirja „Schumann’i resonants“ all. Enamikule jäi Schumann’i 7,83 Hz sagedus märkamata, kuid tänu erinevate juhuste kokkulangevuste tõttu sattus just see lehekülg pihku ühele sakslasest vanahärrale, kes oli aastakümneid varem teinud teadustööd koos Hans Bergeriga, ja mõistis seetõttu Schumann’i avastuse tähtsust suurepäraselt.

Psühhiaater Hans Berger oli see mees, kes 1924. aastal avastas elektroentsefalograafi (EEG), millega oli ja on siiani võimalik mõõta ajulaineid. Tagasihoidliku mehena ei arvanud Berger, et tema avastatud ajulainete sagedus peaks tema nime kandma, vaid pakkus välja alternatiivi: Alpha-laine (vahemik 7,5 Hz – 13 Hz). Kas see pole mitte sarnane Schumann’i resonantsile (7,83 Hz)?

MAAKERA AITAB INIMESTEL PÜSIDA JUST NIMELT ALPHA-LAINEL

Ajulainete mõõtmine elektroentsefalograafiga

Ajulaineid on nelja tüüpi: Delta (0,5 Hz – 3 Hz), Theta (4 – 7 Hz), Alpha (7,5 – 13 Hz) ja Beta (14 Hz).

Ajulainete sagedused

Delta sagedustel töötab aju sügava ja Theta sagedustel pindmise une ajal.

Alpha-lainete sagedusel ollakse ärkvel, kuid lõdvestunud olekus: rahulikus ja meeldivas meeleolus.

Beta-sagedusi aga seostatakse suurenenud erutuse, ärrituse, stressi, ärevuse, üksildustunde, hirmu, vihkamise, masenduse, depressiooni, tähelepanuhäirete jms. Kas kõlab nagu elu Eestis? Eesti on tubli IT-riik? Eestis on kõige parem mobiilileviala? Eestis on kõige rohkem WiFi-võrkusid? Eestlased ärrituvad kergesti ja peavad pikka viha?

Kas eestlaste ajud töötavad pidevalt Beta-sagedusel? Jah! Aga miks?

Dr. Wolfgang Ludwig, kes on Schumann’i resonantsi uurinud juba aastaid, ütles hiljuti: „Measuring Schumann resonance in or around a city has become absolutely impossible. Electromagnetic pollution from cell phones has forced us to make our measurements at sea.”

Tõlge: „Schumanni resonantsi mõõtmine linnades või nende lähedal on absoluutselt võimatu. Mobiilimastidest tulenev elektromagnetkiirgus on sundinud meid mõõtmisi tegema merel.“

Erinevaid kõrgsageduslikke kiirgusi on juba nii palju, et nad nullivad täielikult ära Schumanni resonantsi ehk planeedi Maa loomuliku võnkesageduse. Järjest suurenev kiirguste hulk maailmas viimase 25-aasta jooksul on konkreetne seletus sellele, miks maailm on nähtavalt „hukka“ või „hulluks“ läinud.

Kuna varem oli maapiirkonades mobiliikiirgust vähe (levi kehva), puhkasid linnainimesed seal end kenasti välja, sest Schumanni resonantsi tuli piisavalt läbi.

Looduses on hea olla seepärast, et Schumanni resonantsi saame

Nüüd on aga üle maakera 5 miljonit mobiilimasti. Igaühe küljes on vähemalt 3-4 pikliku ristküliku kujulist ja 1 meetri pikkust mobiilsideantenni, mis teeb kokku 20 miljonit suurel võimsusel kiirgavat mobiilsideantenni.

Mobiilsideantennid Lasnamäe kortermaja magamistoa seinal. Korteriomanik on pensionärist vanadaam, kes ei saanud midagi teha, sest ühistu koosolekul oli tema vastuhääl vähemuses. (foto: Õhtuleht)

PUUST JA PUNASEKS: Mobiiltelefonidest, WiFi-võrkudest ja juhtmeta telefonidest (DECT) tulev kõrgsageduslik elektromagnetkiirgus ajab meid esmalt hulluks ja seejärel tapab tervise.

Nüüd aga hakatakse Eesti maapiirkonadesse paigaldama mobiiltelefoni sisaldavaid kaugloetavaid arvesteid. Osades Tallinna kortermajades on ühistud jõudnud juba paigaldada kõrgsagedust kiirgavaid kaugloetavaid vee- ning gaasiarvesteid. Kas tõesti on seda silmale nähtamatut, ninale haistmatut kiirgust veel vähe?

Kui meil oleksid prillid, millega saaks elektromagnetkiirgust vaadata, siis ei näeks me kaugemale kui kümme sentimeetrit, sest paks „kiirgusudu“ on ees. Õhus olevat elektromagnetkiirguse saasta on täna miljoneid kordi rohkem kui 25 aastat tagasi.

Iga päev oleme sellise elektromagnetkiirguse saasta sees (kiirgusudu)

LAULVAT REVOLUTSIOONI TEINUD INIMESED OLID ALPHA-LAINETEGA

Laulev Revolutsioon oli just seetõttu võimalik, et inimeste ajud töötasid Alpha-lainetel. Nüüd aga ei saa sellist inimmassi enam kokku, sest Beta-sageduses inimesed lihtsalt ei tunne julgust ega ettevõttlikust. Peamine põhjus on hirm. See aga on kiirgustega kunstlikult tekitatud. Kui igal pool elektrivool ära läheks, siis tuleks Schumanni resonants jälle läbi ja inimesed lööksid oma riigis koheselt korra majja.

2010. aasta märtsikuus Euroopa Välissuhete Nõukogus peetud kõnes hoiatas Trilateraalse Komisjoni liige ja Bilderbergi kohtumistel osaleja, suurmõtleja Zibgniew Brzezinski, maailma tipp-poliitikuid: „Esimest korda ajaloos on inimkond poliitiliselt ärkamas. See on täiesti uus reaalsus, sest seda pole varem sellises ulatuses olnud. Inimesed märkavad globaalselt ebavõrdsust ja -õiglust, korruptsiooni ja austuse puudumist.“

Pärast seda kohtumist hakati üle-maailma neid kiirgavaid kaugloetavaid elektriarvesteid inimestele vägisi peale suruma, sh ka Eestis. Avanev elektriturg on selle kõigega seotud. Kas Zibgniew Brzezinski ja tema kolleegid märkasid, et üha enam inimesi liigub tagasi Alpha-lainetele ja seoses sellega otsustasid Maa elanikele kiirgusdoosi juurde keerata?

MIKS POLIITIKUD ALPHA-LAINETEGA INIMESI KARDAVAD?

Alpha-laines on Sinu emotsionaalne seisund rahulik, kuid piisavalt aktiivne, et funktsioneerida ideaalselt. Sa pole liiga uimane ega ülearu aktiivne. Tasakaalukas inimene, kelle kõik tegemised sujuvad hästi, sest loomingulisust on palju. Igasuguste elumurede ja probleemide lahendamine ei vii enam endast välja ega tekita ülearu ärevust.

Teiste inimestega suhtlemine on kerge, valehäbi ei tunne. Tuju on hea, tuleviku pärast ei muretse. Kuna stressi pole, on ka füüsiline enesetunne hea. Selline inimene on julge ja vapper. Sportlaste parimad tulemused on alati siis, kui nad on Alpha-lainete mõju all. Seepärast paljud neist mediteerivad ja kuulavad rahustavat muusikat.

Algajad ja keskmisel tasemel sportlased, kuid ka keskpärased inimesed on Beeta-lainete mõju all, sest nad koguaeg muretsevad ja muretsevad ja muretsevad ja kardavad ja kardavad ja kardavad kõiki ja kõike – suur stress ja pinge on sees. Suur hirm on kaotada töökoht, kliendid, kodu, raha jne. Äkki politsei paneb vangi või Maksuamet algatab revisjoni? Keegi tuleb tänaval või liikluses kallale?

Ühesõnaga, kui Beeta-laineid meile vägisi peale ei surutaks, oleksid kõik inimesed tänu Schumann’i resonantsile peamiselt just Alpha-lainetes ja elaksid sellist elu nagu me just äsja kirjeldasime. Selliseid inimesi ei oleks poliitikutel enam võimalik oma raudses haardes hoida. Kogu see politseiriigi-teema meie maal ja ka teistes riikides on puhtalt Beeta-lainete stimuleerimiseks. Samamoodi nagu ka vägivallafilmid, pildid liiklusõnnetustest, põlengutest, uudislood inetutest lahutustest jne.

Mobiilimastide pikali tõmbamine ja seal küljes olevate mobiilsideantennide kirvega puruks peksmine võiks olla Teeme Ära 2013 peamine eesmärk. Alustada võiks nendest, mis on koolide, lasteaeda ja haiglate katustel.

Kui seda terve eesti rahvas teeks, kas siis pannakse kõik vangi?

Tuleme nüüd filmi juurde tagasi.

TSIRKADIAANNE EHK ÖÖPÄEVANE RÜTM

Seda, kas Schumann’i resonants on tõepoolest inimesele vajalik, asus 1960ndate algusaastatel uurima sakslasest kronobioloog Rütger Wever, Max Planck Instituudist. Wever uuris põhiliselt inimese bioloogilist kella. Kuidas see käitub ja suudab hoida ajataju erinevates olukordades, kui kellaaega pole võimalik visuaalse vaatluse kaudu kindlaks määrata, näiteks maa all punkris olles.

Max Planck Instituudi punkri joonised

Punker ehitati nii, et looduslik Schumann’i resonants sinna sisse ei ulatunud. Perioodil 1964.-1989. viidi läbi 418 uuringut koos 447 vabatahtlikuga, kes elasid maa all mitu nädalat korraga. Dokumendis „ELF-EFFECTS ON HUMAN CIRCADIAN RHYTHMS“ ära toodud järeldus on järgmine: Schumanni’i resonantsi puudumisel halvenes noorte ja hea tervisega katsealuste mentaalne- ja füüsiline tervis. Esinesid kaebused: nõrkus, peavalu ja halb enesetunne. Katsealuste tsirkadiaanne ehk ööpäevane rütm läks paigast ära. Schumann’i sageduse-generaatori käivitamisel punkris katsealuste kaebused lakkasid ja üldine heaolu taastus: peavalud ja emotsionaalne stress kadusid.

Punkris viibiva vabatahtliku uurimine

Hiljuti, aastal 2011. tehti veelgi suurem avastus seoses Schumann’i resonantsiga. 78-aastane Luc Montagnier, kes varem on saanud Nobeli preemia HIV-viiruse avastamise eest, tegeles parasjagu veemälu kontseptsiooni katsetamisega, kui kogemata „komistas“ millegi otsa, mis seadis mitmed varasemad teaduse alustalad löögi alla.

Kui seni oldi surmkindlalt arvamusel, et vaid elu saab luua uut elu ja elu saab eksisteerida seal, kus elu on juba olnud, näitas Luc Montagnier’i eksperiment hoopis midagi muud. Professor tõestas, et DNA-ahelad, mis on nn ehitusblokid, on võimelised omavahel vees suhtlema madalsageduslike elektromagnetlainete teel. Isegi siis, kui DNA-ahelad hoiti eraldi katseklaasides kõrvuti.

Kõrvuti katseklaasides olevad DNA-ahelad omavahel suhtlemas

Edasi uurides avastas Luc Montagnier, et need ahelad olid võimelised ise omaenda nukleotiide ümber paigutama. Nukleotiidid on DNA-osad, millest DNA koosneb. Ehk DNA-l on võime ennast ümberkujundada hoopis teiseks DNA’ks. Avastus saavutati nii, et DNA lahustati (lõhuti) tsentrifuugiga katseklaasis ära mitmeks nukleotiidi tükiks. Nukleotiidid aga leidsid üksteist üles, lähenesid üksteisele ja moodutasid uue DNA-ahela. Kuidas oli see võimalik? Kuidas sai uue elu tekkida seal, kus seda varem polnud, sest ühes tükis DNA-d ju ei olnud.

Nukleotiidid moodustamas uut DNA-ahelat

Mida tegi Luc Montagnier teistmoodi, kui teised teadlased varem? Luc Montagnier’i katse tingimused olid seatud nii, et laboratoorses keskkonnas oli olemas sagedus 7,83 Hz ehk Schumanni’i resonants. Kui see resonants puudus, nukleotiidid uut DNA-ahelat ei moodustanud. Luc Montagnier’i katsed tõestasid, et mõned elektromagnetlained on elu tekkimise ja püsimise seisukohalt üliolulised.

KRÜPTOKROOM EHK MAGNETNAVIGATSIOONIKS OLULINE VALK

Krüptokroom on bioloogiline molekul ehk täpsemalt öeldes valk, mis kontrollib tsirkadiaanset ehk ööpäevast rütmi, sh ka melatoniini tootmist. Krüpokroomid avastati 1990ndatel aastatel esialgu taimedel, seejärel putukatel, loomadel, lindudel ja imetajatel, sh ka inimestel. Osadel krüptokroomidel on võime tajuda päevavalgust, ja selle kaudu sättida paika 24-tunnine elurütm: millal minna magama ja millal tõusta üles.

Aga juba aastal 2000. demonstreeris Füüsika ja Astronoomia professor Thorsen Ritz, California Ülikoolist, krüpokroomide veelgi imelisemat rolli igapäevases elus. Mitmetes eksperimentides punarindadega suutis Ritz tõestada, et lindude navigeerimisoskus ei tugine ainult Maa magnetväljadele, vaid olulist rolli mängivad ka krüptokroomi rakud linude silmade taga.

Punarind

See leid tõestas, et krüptokroomid on otseselt seotud lindude sisemise kompassiga. Veelgi täpsemalt öeldes: krüptokroomid aitavad lindudel magnetvälju visuaalselt näha, kas täppidena, joontena või laikudena. Kui lind kaldub kursist kõrvale, siis täpid liiguvad kas vasakule ja paremale, ning kui lind jälle õiges suunas lendab, on täpid tagasi keskel. Sobilik on siia võrdluseks tuua hävituslendurite infotabloo tuuleklaasi peal:

Lennuinfo lenduri jaoks

On aga üks suur AGA. Professor Ritz uuris, kuidas mõjutavad punarindade bioloogilisi kompasse kõrgsageduslikud elektromagnetkiirgused, ja tulemus oli jahmatav.

Isegi väga nõrk või vähese intensiivsusega mittelooduslik raadiolaine eksitas linde nii palju, et navigeerimine oli tõsiselt raskendatud. Suureks ohumärgiks on asjaolu, et elektromagnetkiirguse võimsustugevus, mida Fritz kasutas, oli tükk maad allpool neid piirnorme, mida ICNIRP on ohutuks tunnistanud ja mis kehtivad praegu ka Eestis.

Ritzi avastus on murettekitav ka seetõttu, et lindude ja loomade kokkupuude elektromagnetkiirgustega metsas on ju tunduvalt väiksem kui linnas, kuid ikkagi häirib see loomade ja lindude eksisteerimist. Näiteks need haruldased rändlinnud, kes kogemata Eestisse satuvad ja sellega ornitolooge rõõmustavad, on tegelikult ohvrid, sest nende kompass näitas valesti. Nende linude tegelik sihtkoht polnud Eesti.

Võibolla on see üks seletus, miks viimase 25-aasta jooksul on kiirenevas tempos ja arvukuses välja surnud sellised liigid, mis täielikult sõltusid Maa magneväljast ja Schumann’i resonantsist. Hetke seis on selline:

* 109 rändlinnuliigi arvukus maailmas on vähenenud rohkem kui poole võrra;

* Lindude populatsioon Euroopas on viimaste aastatega kahanenud 45%;

* Austraalias on 36 linnuliigi arvukus vähenenud 75%;

* 190 erinevat linnuliiki on praegu väljasuremise äärel.

* 62% Aasia rändlinnuliikidest on juba välja surnud.

* Inglismaal on hiljuti välja surnud 5 liblikaliiki. Allesjäänutest 50% on juba välja suremise äärel;

* Euroopas on välja surnud 50% rohumaade liblikatest;

* Mesilaste arv maailmas on kahanenud 70%. Kui mesilased ei tolmuta, pole inimestel varsti enam toitu.

MESILASTE KOLOONIAD HÄVIVAD

Selles, et mesilaste arvukus on vähenemas, ollakse üksmeelel, kuid põhjustes mitte. Mõned arvavad, et selles on süüdi taimedele pritsitavad mürgised pestitsiidid, teised aga, et saatuslikuks on saanud geneetiliselt muundatud taimede (GMO) külvamine, mis juba oma geenistruktuuris putukamürki sisaldab. Kolmandad aga süüdistavad poliitikute suurt sõpra ja kurjust täis globaalset suurfirmat nimega Monsanto, kes varasemalt on juba tuttav oma GMO seemnete poolest, mille taimed ei anna sügisel seemet ja järgmiseks hooajaks tuleb firmalt uued seemned osta.

Liiguvad ka jutud, et Monsanto on aretanud välja spetsiaalsed Monsanto-hübriidmesilased, kes tolmutavad ainult GMO taimi ja vabal ajal tapavad normaalseid mesilasi. Vastab see siis tõele või mitte, igatahes Monsanto on nimi, mis tuleks igal eestlasel meelde jätt, sest tegemist on tõepoolest looduse ja inimvaenuliku ettevõttega, millest hullemat on raskem välja mõelda.

Peagi avaneb ka eestlastel võimalus süüa Monsanto sealiha, rukkileiba, vorsti, kartulit, kaalikat, kapsast, porgandit jne. Firma hirmsate tegemiste kohta saab eesti keeles lugeda siit, siit ja siit.

Mesilaste massiline suremine

MESILASTELE EI MEELDI MOBIILIKIIRGUS?

Lisaks eelpool mainitud põhjustele, häirib mesilasi ka inimeste loodud elektromagnetkiirgus, täpsemalt just mobiilikiirgus, sest see segab neil Maa magnetväljade järgi orienteerumist. Et küsimuses selgust saada, töötas Dr. Jochen Kuhn ja tema meeskond Koblenz-Landau Ülikoolist kaheksa (8) mesilastaruga, millest 4 sisse paigutati DECT-telefon.

DECT ehk juhtmeta telefon Sinu kodus

DECT-telefon on kõige tavalisem juhmeta telefon, mis on väga levinud büroodes ja kodudes. Kuna kõige odavamad mudelid maksavad vaid 24 eurot, on seda sorti telefonid ka eestlaste kodudes vägagi populaarsed – rääkimise ajal saab mööda tuba, korterit või maja ringi jalutada.

Inimesed aga ei tea, ja neile ka ei öelda (ilmselt meelega), et telefonilaadija ise on nagu mobiilimast, mis kiirgab päris hästi: 10 mW ehk umbes pool sellest, mida kiirgavad majade katustel olevad mobiilsideantennid.

Kui Sul on selline telefon, siis lõpeta koheselt selle kasutamine ära, sest Sa rikud ära oma tervise ja võtad nii oma perelt kui ka naabritelt eluaastaid vähemaks, sest kõrgsageduslik elektromagnetkiirgus läheb probleemideta betoonseinast läbi. Mõni inimene ütleb selle peale, et temal on see telefon olnud juba mitu aastat ja midagi pole juhtunud. Vastus neile: kõrgsageduslike elektromagnetkiirguste tekitatud kahjustuste peiteaeg on 12 aastat. Kui praegu veel unetust, peavalusid ja südamerütmihäired tunda pole, siis paari aasta pärast juba on.

Olles paigutanud DECT juhtmeta telefonid mesitarudesse, jäi Dr. Jochen Kuhn ja tema meeskond ootele, mis juhtuma hakkab. Tulemused olid jahmatamapanevad. Üks DECT-telefoniga mesilastaru hüljati täielikult, mitte ühtegi mesilast ei tulnud sinna tagasi. Teistesse DECT-telefoniga tarudesse tuli tagasi vaid väikeosa mesilasperest. Nendes neljas, kus DECT-telefon puudus, tähelepanuväärset mesilaspere kadu ei täheldatud. Ja selline telefon on paljudel inimestel voodi kõrval! See kiirgab koguaeg, isegi ooterežiimil.

MELATONIIN

Elektromagnetkiirgus mõjub halvasti ka meie kõige tähtsamale näärmele – käbinääre. See asub inimese kahe ajupoolkera vahel ja on männikäbisarnane. Käbinääret kutsutakse idamaades kolmandaks silmaks. Ta on vaimse energia kanal, mis reguleerib mõttevoolu. Käbinäärme talitlus stimuleerib ka ajuripatsit.

Ajuripatsi eessagar valmistab hormoone, mis ergutavad kilpnäärme, neerupealiste, sugunäärmete, harknäärme ja kõhunäärme talitlust. Viimased omakorda reguleerivad vere kaudu elundite ja kudede ainevahetust.

Käbinääre toodab melatoniini aktiviseeritud keemilise sõnumikandja seratoniini abil. Melatoniin tugevdab keha immuunsüsteemi. Kõrge käbinäärme- sekretsiooniga inimeste tõenäosus vähki haigestuda on väiksem. Mida rõõmsam ja positiivsem on inimene, seda rohkem tema kehas melatoniini on. Suur melatoniinitootlikkus tõstab energia, vastupidavuse ja füüsilise taluvuse taset, ning on otseselt seotud unemudeliga, lastes südamel ja veresoonkonnal keha parajalt reguleerida. Melatoniin on keha võimsaim ja mõjusam antioksüdant, avaldades toimet nii vaimse kui ka füüsilise vananemise vastu.

Kuna elektromagnetkiirguse sagedused on sarnased valguse omale, satub käbinääre tihti segadusse, kas käes on päev või öö. Tuba võib küll kottpime olla, aga kui mingisugune elektromangetlainetus seda nääret segab, siis und ei tulegi ja inimene on loid ja magamata.

Probleemid melatoniiniga on ka elektripostide otsas pesitsevatel kurgedel. Nende tervis on päris kehva.

MIDA HULLEMAKS LÄHEB OLUKORD, SEDA ROHKEM TEGELETAKSE PROBLEEMI EITAMISEGA

16. märtsil 2012. teatas Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus (IARC), et mobiilikiirgust on juba piisavalt uuritud ja edasisi uuringuid pole enam mõtet finantseerida. Naljakas on selle uudise juures aga asjaolu, et täpselt 8 kuud varem (juuli 2011.) tegi just see sama Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus (IARC) avalduse: „Tutvunud erinevate viimaste aastate avalike epidemioloogiliste uuringutega, leidis IARC’i ekspertgrupp Lyonis (Prantsusmaal), et mobiilikiirgus liigitub kategooriasse 2B ehk mobiilikiirguse kantserogeensus inimestele on tõenäoline.„

PUUST ja PUNASEKS: Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus tegi oma ajaloo kõige tähtsama avalduse, milles ta teatas, et mobiilikiirguse katserogeensus on tõenäoline ja vajab rohkemat uurimist, kuid 8 kuud hiljem lükkas äkitselt oma seisukoha ümber ja võttis vastupidise positsiooni.

Kuid sellega see lugu ei piirdunud. Vähiuuringute Keskus sulges koheselt ka enda alla kuulunud uurimilabori nimega Interphone. Otsustati, et suur osa Interphone’i tööst — nende dokumendid, teooriad, uuringud, avastused ja kõikvõimalikud andmed jäetakse riiulile seisma, neid ei analüüsita enam edasi. Interphone töötas enam kui tosin aastat ja uuringutele kulus 19 miljonit eurot.

16. märtsil avaldati viimane, tööd kokkuvõttev raport, milles on reaalset teksti vaid 4,5 lehekülje jagu (koos sissejuhatuse ja lisadega kokku 13 lk). Raport on sõnastatud väga ettevaatlikult, jutt on ümmargune. Vähiuuringute Keskus, mis ise kuulub Maailma Tervishoiuorganisatsiooni alla, teatas oma koduleheküljel Interphone’i sulgemisest reede (16.03.2012) õhtul peale tööpäeva lõppu ehk vaikselt. Pressiteadet ei tehtud.

Kuna Interphone’i enam ei ole, tegeleb nüüd mobiilikiirguse uuringutega peamiselt Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) nimeline organisatsioon, mille asutajad on mobiiltelefone valmistavad ettevõtted ja mobiiltelefonide võrguoperaatorid. MHTR tellib uuringuid ja avaldab neid. Siiani pole midagi ohtlikku leitud.

Mõnikümmend aastat tagasi (1958) asutasid sarnase organisatsiooni ka tubakafirmad. Kandis see nime Tubakainstituut (Tobacco Institute) ning uuris sigarettide ohutust ja ohtlikkust inimestele. Ulatuslikele uurimistöödele ja suurtel pingutustele vaatamata ei õnnestunud neil tõestada, et sigaretid kuidagimoodi pahad oleksid. Selle bullshit-organisatsiooni pani 1998. aastal kinni USA valitsus.

MOBIILIKIIRGUSE PIIRNORMID ELANIKELE MÄÄRAB ICNIRP

International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection ehk ICNIRP on elektroonika- ja mobiilifirmadest pärit „ekspertidest“ koosnev komisjon, kes tutvub MTHR’i ja teiste sarnaste organisatsioonide uurimistöödega. Vastavalt siis nendele andmetele ICNIRP kas langetab või tõstab lubatud elektromagnetkiirguse doosi määrasid.

Viimase 15 aasta jooksul pole ICNIRP midagi ohtlikku tuvastanud ja piirmäärad on püsinud muutumatuna. Võibolla on probleem selles, et ICNIRP loeb uurimistöid valikuliselt? Või on asi hoopis selles, et ICNIRP’i komisjonis on ainult insenerid ja mitte ühtegi epidemioloogi, bioloogi ega rakubioloogi? Või on asi selles, et ICNIRP’i komisjoni liikmeks saab ainult kutsega ja kutsutakse ainult õigeid inimesi, sest avalikult sinna kandideerida ei saa.

Mõned riigid on ICNIRP’i suhtes umbusklikud ja päris pimesi selle organisatsiooni nõuandeid ikka ei usu, kuid Eesti on tubli ja eeskujulik riik, kes ei kahtle kunagi milleski. Lisaks armastab Eesti riik oma rahvast palavalt ja seda on igati moodi näha.

Näiteks Eestis on lubatud mobiilikiirguse ülemmääraks pandud 9200 mW/m² ehk ICNIRP’i maksimaalne soovitus, kuid Kanada valitsuse kehtestatud lubatud ülemmäär on hoopis 3x madalam, ehk 3000 mW/m². Sveitsi oma aga 96x (korda!) madalam kui Eestis, ehk ainult 95 mW/m².

Kus ajalehes see artikkel oligi, milles räägiti, et Sveitsis on kõige targemad ja rikkamad inimesed? Võibolla on asi selles, et seal on kiirgust vähem ja Schumann’i resonantsi rohkem?

Miks Eesti riik oma rahvasse nii vaenulikult suhtub, et teda maksimaalselt kiiritab? Kas tõesti on asi selles, et tegime kunagi Laulvat Revolutsiooni, ja oleme seetõttu valitsejatele ohtlik element? Miks probleemiga ei tegele Tallinna Tehnikaülikooli teadurid? Epidemioloogid? Mida nad passivad? Miks on KaitseOmaTervist.ee ainuke lehekülg, kust inimesed informatsiooni saavad?

WWW.KAITSEOMATERVIST.EE ON NÜÜD 4-AASTANE

KaitseOmaTervist.ee hakkas elektromagnetkiirgustest rääkima ja häirekella lööma juba 2009. aasta alguses. Nende 4 aasta jooksul on maailm paljuski muutunud. Mida oleme me selle aja jooksul näinud? Riigiasutused ja järelvalveasutused on endiselt ükskõiksed. Nutitelefonide populaarsusega on kiirguseid juurde tulnud kordades.

Kaks kuud tagasi kirjutas Postimees: „Diabeeti põdevate inimeste hulk on maailmas rekordtasemel ja hinnanguliselt ei tea 187 miljonit inimest oma diabeedist.„ KaitseOmaTervist.ee’le ei tulnud see artikkel üllatusena, sest diabeeti haigestuvad nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Aga kuidas immuunsüsteem nõrgeneb, see peaks vist nüüd juba selge olema.

Igal aastal registreeritakse Eestis 6500 uut vähijuhtu. Vähist põhjustatud surmasid on Eestis igal aastal umbes 3500. Ja kuigi enamasti aetakse need suitsetamise ja alkoholi süüks, ei ole kõik inimesed joodikud ega suitsejad. Keskmine vähkihaigestuja Eestis on normaalne inimene, kes on nüüdseks kiirgustega kokku puutnud juba viimased 25-aastat, neist viimased 5 aastat intensiivsete kiirgustega ehk kõik nutitelefonid, WiFi-võrgud ja DECT-telefonid kokku.

Elektromagnetkiirgus on salakaval tapja, sest teda pole võimalik silmaga näha, kõrvaga kuulda, käega katsuda ega ninaga nuusutada. Tuvastamiseks on vaja spetsiaalseid seadmeid. Näiteks Vikerraadio on igas toas olemas, kuid et teda tuvastada, on vaja raadio kruttida 104,1 Hz sagedusele.

Üks väga mugav põhjus, miks Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus sai Interphone’i sulgeda on see, et uuringute tegemine on aina raskem ja varsti täiesti võimatu, sest pole enam võimalik leida kontrollgruppide jaoks inimesi. See tähendab seda, et kui varem oli võimalik võrrelda suitsetajate ja mittesuitsetajate tervisenäitajaid, siis tänapäeval on kiirgust juba nii palju, et kõik inimesed on sellest mõjutatud. Isegi juhul, kui Sul pole mobiiltelefoni, on mobiilimastid ikkagi kõikjal Sinu ümber. Sa ei pea WiFi’t kasutama, kuid Sinu ümber teised kasutavad. Sa ei pea omama juhtmeta DECT-telefoni, kuid Sinu naabril on see olemas ja ta hoiab seda täpselt Sinu magamistoa seina vastas laua peal.

Kuula missugust häält teeb mobiilikiirgus (seda on kõikjal):

Kõrvadega me seda müra ei kuule, kuid keha ja organismiga tajume küll. Kes varem, kes hiljem. Kes juba täna, kes mõne aasta pärast.Kas see artikkel oli huvitav?

Sisesta oma e-postiaadress ja saad neid elutähtsaid uudiseid edaspidi oma e-postiaadressile täiesti tasuta.

Sedasi ei jää Sa olulisest informatsioonist ilma.


50 kommentaari postitusele “Infoleke: Mobiiltelefonid loodi rahvastiku sujuvaks vähendamiseks, helistamine on kõigest sekundaarne funktsioon”

 1. Peep ütleb:

  Artikkel on igati hariv ja võimalus uskuda või mitte uskuda on igalühel endal. Aga mida saab teha inimene sellise olukorra muutmiseks? Kas keegi oskab vastata?

 2. urmas ütleb:

  Kirjutate et kiirgust pole võimalik vältida, et see on kõikjal – mis edasi? Kas eestis on keegi reaalseid mobiil ja muude kiirguseid mõõtnud?
  Kui tahetakse meid hävitada siis kes seda sooviba ja kuidas ta ise ennaste selle kiirguse eest kaitseb?

 3. Enn Jalak ütleb:

  Mina kahtlen siiski ,et asi nii hull on ja päris tahetakse hävitada inimkond nende kiirgustega . Palju rohkem neist kiirgustest kardan ,et tuumarelv sattub vastutustundetute inimeste kontrolli alla ja vallandub tuumasõda milline hävitab kogu elu meie planeedil .

 4. Ü ütleb:

  Tänud, tublid olete!
  Mind huvitaks ka, kuidas on võimalik ennast linnatingimustes veidikenegi kaitsta nende kiirguste eest, sest pole just erilisi võimalusi maale minna. Eks sealgi ole igas metsatukas juba mingi kõrgepingeliin või mobiilimast.
  Lugedes David Icke´i, saab ka nii mõnigi asi selgemaks.

 5. ABC ütleb:

  Olen seisukohal, et iga mõtlev inimene, kes viitsib süüvida teemasse “Milline on meie maailm tegelikult ja kuidas me selleni jõudnud oleme” jõuaks järeldusele, et tegelik olukord on kümnetes kordades hullem, kui ta seni arvas. Ma ei imesta enam millegi üle – kõik uued killud sobituvad ideaalselt mosaiiki.

 6. Janek Ehasoo ütleb:

  Milleks inimesed vaevavad ennast mingite asjadega mida ei ole võimalik nagunii muuta? ja sonida veel sellist teemat, et keegi midagi meelega tegi või ei teinud, selles suhtes on lihtne lükkame terve maailma pealt voolu ära ja siis elame õnnelikult ilma ühegi kiirguse ega muu jamata aga siis tekivad muidugi muud probleemid. Need asjad lihtsalt käivad intelligentse rahva arenemisega kaasa midagi teha ei saa, kes arvavad, et me hakkame nüüd kohe kõik ära surema soovitan endale foolium kostüümid õmmelda see peaks kiirgust natukene eelame tõrjuma! Tänapäeva inimkond on niigi juba lolliks läinud oma igasugu vaktsiinide ja puhtusega, ega süüa ka enam midagi ei tasu sest kõik asjad on nagunii juba mürgised ja tekitavad vähki…

 7. A ütleb:

  Aga Enn… Seda nad tahavadki ju, et sa mitte seda usuksid. Mis siis nendest inimestest saavad, kes valvavad ja hoiavad seda süsteemi, kui terve elanikkond saaks tõde teada?

 8. Stealeth ütleb:

  Ma pole pikka aega lugenud midagi nii head.

 9. Ansip ütleb:

  Elektronmagnetkiirguse eest saab ennast muidugi kaitsta FOOLIUMMÜTSIGA. Tuleb selline läki-läki taoline müts õhukesest alumiinium-tinaliehest vormida. Eriti kasulik on seda kanda öösel magades peas.

 10. Muidumeez ütleb:

  Olgem ausad, seda lugu võib lugema hakata, aga siis mingi hetk lihtsalt enam ei jaksa ja tuled kommentaare vaatama.

 11. Paap ütleb:

  Kiirgus on kahtlemata kahjulik. Samamoodi on kahjulik kaugenemine kohapeal toodetud toidust jne.
  Siiski ma ei usu, et tegemist on vandenõuga “Trilateraalse Komisjoni” poolt. Mõelgem korraks vaid – kas nendel on siis Armani vooder fooliumist ja nendest läheb kaugloetava arvesti kiirgus mööda? Elame ju kõik selles kiirguses, kasutame WiFi ja mobiililevi, paljud kodumasinadki on “võrgus”.
  Igaüks saab enda kaitsmiseks niipalju ära teha, et läheb maale elama, eemale tihedast levist ja süüa mahetoitu. Rohkem ilmselt eriti mitte.

 12. Y ütleb:

  Mastid maha

 13. metsamesinik ütleb:

  Mõned aastad tagasi paigutasin kahte sügisel talvitumaminevatesse tarusse kaugloetavad termomeetrid, mis edastasid toas asuvasse emajaama temperatuuri- ja õhuniiskuse näidud. Kevadel selgus, et need pered olid talvitunud kõige halvemini. Et vältida taru asukohast tingitud sarnasust said sügisel andurid teisel kohal asuvad tarud. Kevadine pilt oli üsna sarnane.
  Põikpäise järjekindlusega sai uuel sügisel kolmas tarupaar andurid, mesila kevadrevisjoni tehes olin kindel, et aitab katsetamisest.
  Järeldus: 868MHz sagedusel töötavad andurid ei põhjusta küll mesilaspere talvist hukkumist, aga negatiivsed mõjud olid täitsa olemas.

 14. kebab ütleb:

  umbes tunni jagu lugemisest ja otsimisest selgus et ELF (madalsageduslik elektromagnetväli) mõjutab tõesti elusorganisme, kuid mõjusid täheldati nii postiivseid kui negatiivsed, kuid mõlemal juhul oli erinevuste osakaal alla statistiliselt huvipakkuvat piiri.

  teine point on see, et tegelikus reaalses maailmas mõjutavad meid pidevalt miljonid erinevad muutujad. ainuüksi EM välja sagedus ja amplituudivahemik on muljetavaldav. võid vabalt teha kahekordse pimekatse üritades mingeid tegureid isoleerida, aga kuna neid tegureid on nii palju, rääkimata kõikidest sagedusvahemikest, siis ma ei usu et keegi niipea mingeid asjalikke ja korratavaid katsete tulemusi suudab presenteerida.

 15. German ütleb:

  Artiklis väidetakse, et “kui igal pool elektrivool ära läheks, siis tuleks Schumanni resonants jälle läbi ja inimesed lööksid oma riigis koheselt korra majja.”-tsitaat. Julgen olla veendunud, et kui elektrivool igal pool ära läheks, see tähendab -töötamast lakkaks kõik elektrivoolust sõltuv (muuhulgas toiduvarude säilitusstruktuurid, vabrikud, soojuspakkujad, haiglad jne jne jne), saabuks suur paanika, anarhia ja kaos. Kui ka see alfa- ja beetakiirguste teooria paika peab, poleks sellest oletatavast beetakiirguse kadumisest kuigi palju tolku, kuna elektrivoolu olemastlakkamine ja sellega kaasnev ilmajäämine kõigest, millega me oleme jõudnud kohalduda ja sellest eluliselt sõltuvaks muutunud, tooks kaasa nõnda palju hävingut, elude kaotusi, sellest lähtuvalt hirmu, sellest lähtuvalt vägivalda, millest omakorda lähtuvalt hirmu, et saaksime neid beetalaineid endasse stimuleeritud mitmesajakordselt ja oleksime verises olelusvõitluses ning parimal juhul keskaja vägivaldsuses tagasi märksa kiiremini kui me seda praegu ette kujutadagi oskaksime.

 16. To kebab ütleb:

  Kebab on juba kiirgustest üledoosi saanud. Rääkida, et kuigi tegureid on palju ja probleem on olemas, pistame siiski pea liiva alla ja teeme näo, et probleemi pole, sest mõne aju ei suuda kiirgustest aru saada.

 17. to_enn ütleb:

  teadmiseks et tuumarelvad ongi vastutustundetumate inimeste kontrolli all, iseasi millal keegi midagi otsustab.

 18. Heinar ütleb:

  Tundub,et probleemi olemus on pigem elu püsimiseks vajaliku kiirguse vähesuses või täielikus puudumises,mitte niivõrd kahjulikus kiirguses eneses.
  Aga ainet mõtlemiseks on siiski küllaga ja tasub olla teadvel ja teadlik ümbritsevast.

 19. ave alavainu ütleb:

  Minu lüpsjast sõbranna märkas pärast esimese moblamasti tekkimist lauda kõrvale 1995, et masti läheduses hakkas kasvama eriti rammus hein, lehmad aga muutusid raskesti-tiinestuvateks. “Muutusid nagu homodeks,” nagu ta väljendus. Nüüd avastati tal endal ja veel 10 sama küla elanikul vähk. Minul on palju telefoniga rääkimist ja mul sügeleb sageli sisekõrv. Perearst ütles, et tema põhjust ei tea, aga mitmed on kurtnud. Näiteid on väga palju, aga hetkel ei tule rohkem meelde. Eks need järjest suuremate ekraanidega telekad räägivad me kodukiirgusest ka küllalt selget keelt jne. jne. jne.

 20. Margot ütleb:

  Tundub, et inimrassi on vóimatu maha tappa, ta on ikka nii uskumatult visa ja paljuneb usinasti kogu aeg juurde. Ei Aids, Vaktsiinid, Gmo, saastatud keskkond ja keemiline toit, ei Elektromagneetiline kiirgus jne…

  ei ole suutnud inimkonda oluliselt vähendada….

  Nt. vaktsiinid on nii mürgised, et neid vóib nimetada ka mürgikokteilideks, mis Eestis 3 päeva vanusele beebile otse verre lastakse ja ometi on enamikust lastest täiesti normaalsed inimesed kasvanud.

  Inimolend on uskumatult paindlik ja kohanev uute keskkonna ja söögitingimustega. Tóenäoliselt on ikkagi tekkimas nii öelda see uus rass, kes omab juba uut DNA koodi.

 21. Kalle Last ütleb:

  Kirjutasin pika jutu, aga ei seivinud ära.

 22. Kalle Last ütleb:

  @metsamesinik, loomulikult mesilastele ei meeldi EM kiirgus kuna kogu nende navigatsioon käib selle põhjal. Eks sa võrdle kuidas on tarude vahel muru niita elektri vs bensuga muruniidukiga. Lisaks peaksid mesinikuna ka teadma, et mesilaste keha ning eriti karvkate on samuti elektriliselt laetud (miks nad lendavad juustesse ning jäävad sinna kinni?) ning seetõttu on nad kiirgusele eriti tundlikud.

 23. Elan edasi.. ütleb:

  Kui kurb see ka poleks, siis meie praegune elustiil hävitab meid ja ega me väga sinna midagi teha ei saa. Mina võin muutuda ja koos me võime midagi välja tõrjuda, aga ausalt öeldes ei muudaks see ikkagi väga midagi. Niiet minu soovitus on neid allesjäänud aastaid veel nautida ja ehk kunagi on keegi ka piisavalt tark, et leida lahendus nendele probleemidele.

 24. Jaaakob ütleb:

  EELPOOL MAINITUD LAHENDUS:Mobiilimastide pikali tõmbamine ja seal küljes olevate mobiilsideantennide kirvega puruks peksmine võiks olla Teeme Ära 2013 peamine eesmärk. Alustada võiks nendest, mis on koolide, lasteaeda ja haiglate katustel.

  Mida mina teeks?

  Otsiksin üles inimese kes on sellise tehnikaga kursis ning laseksin, moodsa tehnika abiga, enda kodus üles seada õiged lainepikkused. 🙂

 25. Radikal ütleb:

  No ma ei tea. Tegin just siin kiire arvutuse, et heas mobiili levis olevale kliendile mõjub kiirgust wattides 1e-9 w. Seda seni, kuni telefon istub ootel. Kõneldes tõuseb telefoni saatevõimsus kuni 200mW´ni, mis tegelikult hajub üsna tugevalt juba meetri kauguselt. Ehk siis kasutage käed vaba lahendust. Lisaks mastile lähema olles vähendab telefon saatevõimsust. Olenevalt seadmest on madalaim tase kuskil 3.1622776602e-7 w. ümber. Tuleb tõdeda, et mastis olevad antennid kiirgavad üsna tugevalt hetkel vist sinna 100w kanti. Samas juba 100m kaugusel on sellest saanud 1e-7w. ehk siis pigem on ikka see telefon inimese taskus, mis kõvasti kiirgab. Mobla mastide maharaiumisega me probleemi vaid suurendame, sest telefon peab vukki juurde panema, et järgmise tugijaamani karjuda. Tasuks võrdluseks mõelda, ka selle peale, et päikeselt langeb Eesti pinnale keskeltläbi 1,3KW kiirugust ruutmeetri kohta.

  20a. tagasi hakkati seda kiirguse juttu rääkima. Uskudes tollaseid hirmujutte, siis peaks olema kõik planeet Maa elanikud juba surnud.

 26. Aleksandr ütleb:

  oleks huvitav teadmiseks ka arutada kuidas ennast sellest kaitsta!
  muide jääb nagu “Asustatud saare” raamatus.
  “Tornide tegelik eesmärk on kiirgus, mis põhjustab peavalu väike osa elanikkonnast keda kuulutatakse vaenlasteks”.

  lugupidamisega

 27. Margus ütleb:

  Ise kasutan juba üle poole aasta Centerpointe Research Institute, Inc. teenuseid. Soovitan soojalt. Esimesed nädalad ei tundnud mingeid muutusi ja oleksin peaaegu lõpetanud, aga miski ütles südames, et tegemist on õige asjaga. Täna, üle poole aasta hiljem mõtlen, et see on parim asi mis minu ellu on üldse kunagi tulnud !

  https://www.centerpointe.com

 28. Lauri Birkan ütleb:

  Kallid blogipidajad!

  Kui te viitate minu artiklile (http://www.ohtuleht.ee/380762), siis palun pidage ikka faktidest kinni.

  Ütlete Õhtulehest võetud pildiallkirjas: “Korteriomanik on pensionärist vanadaam, kes ei saanud midagi teha, sest ühistu koosolekul oli tema vastuhääl vähemuses.”

  Tegelikult ütles vanadaam antennide kohta järgmist: «Ühel hommikul olid need lihtsalt seal ja kõik, keegi pole minult selleks luba küsinud,» räägib pensionär Monika, kes ei tea, milleks need on ja kes need kahele poole tema magamistoaakent pani.

  Mingist ühistukoosolekust ei olnud antud juhul juttu. Muidu mulle teie jutt meeldib: väga mõtlemapanev jne, kuid nähes, kuidas te faktidega improviseerite, tekib vägisi kahtlus, et olete seda muudegi faktidega teinud.

 29. hr.john ütleb:

  Tõesti kaua pole nii head nalja lugenud.
  Elektromagnetlained on juba sadakond aastat inimeste tehtud, varem olid ainult looduslikud (päikseselt ja äikeselt põhiliselt). Viimasel ajal on saatjad just nõrgemaks tehtud, et need teineteist ei segaks. 😉 Muidugi magamistoa akna taga moobilimast/saatja pole mõistlik.
  Mesilased on siis juba 100a suremas. Jälle tarus kiirgus pole hea (põhiline jama võib olla soojus), aga kui andurile kaablit pikendad ja antenni paar meetrit eemale viid, ei tohiks see häiriv olla.
  Pinge / mõju ei saa olla mingi Hz, Hz on millegi muutumise sagedus. Elektromagnetkiirgus on salakaval tapja, sest teda pole võimalik silmaga näha, kõrvaga kuulda, käega katsuda ega ninaga nuusutada. Huvitav, mina küll näen umbes 400–790 THz elektromagnetkiirgust, kui see piisavalt tugev on 🙂

 30. lendurleo ütleb:

  hr.john on ehk kõige lähemal mõttele, millest mina aru saan. Elektromagnetlained on alati olnud. Helilained ka. Magamistoas on ikka vahel norskamist kuulda olnud. Aga kui norskamisega harjunud magajale rockmuusikat mängida, siis ta tõepoolest saab traumeeritud samamoodi nagu mesilased põgenevad võõra häirija sissetoomisel. Samamoodi vaikivad laululinnud metsas ja peituvad, kui tuleb marjuline oma sagedustega, telefoniga või mõtetega.
  Stress. Halb,väga halb. 🙂

 31. Katsetaja Mati ütleb:

  Fooliummüts ei aita. Pane mobiil fooliumi sisse ja helista – näed ise, et levi ära ei kao. Sama on mikrolaineahjuga, mis on ka üsna halvasti varjestatud ja ohtlik, kuigi mikrolaineahi võtab levi mobiilil nati vähemaks küll.

 32. Oiram ütleb:

  Kaugloetavaid arvesteid, mis töötavad mobiilikiirgusel, paigaldatakse kokku Eestisse u 5% (võin ka eksida, ei mäleta täpset %), ülejäänud 95% saadavad signaali mööda seda sama elektri liini ja lisa kiirgust ei kiirga. Aga minu tähelepanu köitis just see 96 kordne vahe, mis on lubatud kiirguse mahul Eestis ja Šveitsi vahel.
  Huvitav milliselt asutuselt selle kohta aru pärida, miks see erinevus nii suur on?!

 33. mats ütleb:

  Hea põhjus maale leviauku kolimiseks.

 34. Agnes ütleb:

  Mina tahaks teada, kui kaugele üks ruuter, digibox või kogu see digikodu komplekt kiirgab ja kui tugevalt. Kas keegi oskab vastata? Ja kui mul on kõik need seadmed ühe pikendusjuhtme küljes ja ma enne und selle välja lülitan nupust, kas siis kaob kiirgus ära?

 35. Urmas ütleb:

  Ega see digitelevision kah mingi kahjutu asi ei ole. Kõik kommunikatsioonid tuleb juhtmesse ajada! Isoleerida!

 36. brunn ütleb:

  Olgem realistid. Niikaua, kui kogu tehnoloogia on eelkõige äri on vaja leida samasugune kaupmees kes ütleks:”Ära minu kaupa osta, sest see ei ole hea” ideoloogiline utoopia. Jah tehakse uuringuid ja samal ajal seisab laos mitmesaja miljoni eest uusi telefone,seadmeid jms jama.Kas ei oleks õigustatud küsimus, kui tegemist on nii meeletute rahamägedega mis selle kõige taga, miks ühed või teised uuringud lõpevad justkui loogilises etapis? Vaja on must-valget ja selget arusaama nagu seda on tuumapomm. Küsi ka kõige haritumalt indiviidilt seda ja ta teab, et see on maailma lõpp. Jah sajad tuhanded inimesed pidid korraga elu jätma et see sööbiks inimkonna ajalukku igavesks, kuid selleks et nüüdne olukord jõuaks õigete uuringuteni ja tegelikku ellu on vaja inimkonnale, nälga. Just see sama sõna on sama arusaamatu ühiskonnale nagu oli toona tuumaponn, aga see sai võimalikuks. Kui ikka planeedi viimased mesilased on olemas vaid inkubaatoris, küll siis asju kapitaalselt tõsiselt võetakse. Senikaua käime ja loeme intelligentsete inimeste poolt kirja pandud artikkleid, katsume neid arvamusi jagada oma tutvusringakondades, lootuses et äkki juhtub olenemata olukorrast midagi geniaalset.

 37. emily ütleb:

  To Agnes: kui lülitad ruuteri välja, siis see enam ei kiirga jah. Nii et seda oleks kindlasti soovitatav teha. Samas kui see töötab, siis kui näiteks wifi võrk on kättesaadav 15 meetri raadiuses, siis see kiirgus levib tegelikult 5-10 korda kaugemale(ma täpselt ei tea aga kuskil nii peaks olema). Samas sellel kaugusel on küll see võimsus mis sealt avaldub mitukümmend korda väiksem.

 38. Tähelepanek ütleb:

  hr. John-i kommentaar tundus ehk kõige mõistlikum ja faktidega arvestav.
  Omalt poolt lisaks veel nõnda palju, et Schumanni resonants on ELF elektromagnetlaine ning enamik levinud raadiolaineid kasutavad seadmeid (telefonid, wifi ruuterid, gps seadmed,blutooth, infrapuna, televisioon, ringhääling, tavalised raadiosatjad jne.) töötavad sagedusel, mis algavad MHz-des ja lõppevad GHz, see tähendab kuus kuni üheksa suurusjärku kõrgemal sagedustel kui Schumanni resonatsi sagedus. Madalsagedusi kasutatakse üldiselt väga harva ning ma julgen kahelda, et mingisugune laiaotstarbeline kasutus alla 100 Hz elektromagnetlaine toimub (ehk mõni sõjaline otstarve ainult).
  Mis ma sellega öelda tahtsin: mingisugune elektromagnetlaine, mis on ligi million või miljard kordi suurema sagedusega, ei “nulli” ära Schumanni resonatsi. Kui selline asi oleks võimalik, siis tähendaks see seda, et lastes eetrisse ühte elektromagnetlainet “nullime” me ära kõik teised elektromagnetlained eetris (milleks on ka nähtav valgus). Ehk lühidalt: kui sa kasutaksid enda mobiili, siis mitte keegi teine ei saa kasutada enda telefoni ja lisaks sellele me keegi ei näeks mitte midagi, keegi ei tajuks soojuskiirgust, röntgenaparaadid ei töötaks, mikrolaineahjud ei töötaks jne. Tuleb tõdeda, et see on absurd.
  Muidugimõista on elektromagnetlainetel mingisugune mõju elusorganismidele, sest need kannavad endas energiat, ja selle koha pealt ei oska ma palju kaasa rääkida.

  “Kuna elektromagnetkiirguse sagedused on sarnased valguse omale…”- see lause ei oma sisu, sest nähtav valgus ongi elektromagnetkiirgus.

 39. Kundalinda ütleb:

  Ja paarsada aastat tagasi kui emk. oli pea olematu, kas siis olid inimesed kõik rahulikumad julgemad ja targemad oma alhvalainetes?
  Või keskaja inkvisitsioon, ususõjad, tapmised ja ohverdamised. Kas sellise tegevuse ajend oli ka tugevast elektromagnetväljast sõltuv?

 40. Pets ütleb:

  Kas võib sääsepirin summutada lõvi möirgamist? Tegelikult on erinevus nii sageduses kui võimsuses veel oluliselt suuremadki – mobiililevi sagedus on Schumanni sagedusest ligi miljard korda kõrgem ja sarnaneb pigem soojuskiirgusele. Sellised vabalt kohandatud faktid ja eriti vaba ümberkäimine on mõeldud vaid selleks, et rumalaid inimesi hirmutada. Selline infosaaste ongi see, mis stressi tekitab, hirmutab ja inimesi rumalalt käituma paneb.
  Õppige reaalaineid – saate maailma toimimisest paremini aru ja ei pea värisema ja hirmu tundma iga pahatahtliku või muidu rumala artikli pärast.

 41. Agu ütleb:

  Pigem on tegu reklaamartikliga Schumanni sagedusgeneraatorite turuletoomiseks

 42. Velda Purin ütleb:

  Margoti jutt on kõige tõenäolisem, mis kirjutatud 8.jaan. 2013.
  Meedikuna aktsepteerin Alfa ja Beta inimeste tekkemehhanismi.
  “Kuna elektromagnetkiirguse sagedused on sarnased valguse omale, satub käbinääre tihti segadusse, kas käes on päev või öö. Tuba võib küll kottpime olla, aga kui mingisugune elektromangetlainetus seda nääret segab, siis und ei tulegi ja inimene on loid ja magamata.

  Probleemid melatoniiniga on ka elektripostide otsas pesitsevatel kurgedel. Nende tervis on päris kehva.”
  Vaat see tsitaat käbinäärme kohta lööb häirekella ja, et Vähiuuringute Keskus lõpetas uuringud on halb märk.
  Teadagi, et teadus areneb jõudsasti ja koos sellega ka inimesed peavad kohanema sellega, samuti mesilased, kes on inimesest targemad, peavad oma elu ja töö ümber korraldama, aga uuringud peavad jätkuma, sest inimesed oskavad siis selle järgi edasi elada ja end kaitsta! Mina tahan küll saada infot oma e- posti peale.

 43. Lembit ütleb:

  Originaalteksti lauses:
  “Näiteks Eestis on lubatud mobiilikiirguse ülemmääraks pandud 9,200 mW/m² ehk ICNIRP’i maksimaalne soovitus, kuid Kanada valitsuse kehtestatud lubatud ülemmäär on hoopis 3x madalam, ehk 3000 mW/m². Sveitsi oma aga 96x (korda!) madalam kui Eestis, ehk ainult 95 mW/m²”, ei lähe tekst ja mõõtühikud kokku, arusaamatu! Kellel võimu, see parandagu ära.

 44. maalimaalt ütleb:

  kui paljud ebameeldivad asjad kuhjuvad ja ohustavad tervist, siis on immuunsüsteem väga oluline. Ainult immuunsüsteemi tugevdamisega võime kujundada ka oma organismi taluma ebameeldivusi. Meie taju, mis on looduse poolt antud aga ähmastatakse igasuguse rämpshirmuga. Kui olete terve nii vaimult kui ihult siis pole vaja küll karta, et tuleks loobuda mobiiltelefonist kui heast sidevahendist. Just side ongi see mis hirmutab inimkonna organiseerijaid oma tahte kohaselt. Katsuge säilitada loogika ja analüüsivõime aga lugege igaks juhuks ka kõike huvitavat.

 45. Bla ütleb:

  Kui inimesel antud vallas süsteemaatilisi teadmisi pole siis võib talle mida iganes rääkida, tulemus sõltub kõneoskusest. Pealegi, inimkond ei ole väljasuremise piiril, pigem on vastupidi, meid ohustab ülerahvastatus ja sellega seotud probleemid. Kui ajalugu vaadata siis kõik olulised saavutused on nõudnud tohutuid ohvreid. 2MS hukkus kümneid miljoneid inimesi aga täna me elame tunduvalt paremini kui tollal, tänu sellel ajal leiutatud tehnoloogiatele.

 46. TJ ütleb:

  Minu meelest oleks kasulik film ka ikka ära vaadata, millel artikkel põhineb http://www.youtube.com/watch?v=YFR5EtO_zdM

 47. Siksu ütleb:

  Pole midagi imestada, et (arenenud riikide) inimese eluiga pikeneb tänu meditsiini täiustumisele, kuid tervena elatud eluiga vaatamata ponnistustele mitte… Neid tegureid, mis muudavad enneaegu sandiks, on lihtsalt nii palju – saastatud toit ja keskkond, kiirgused jm.

 48. Kessu ütleb:

  https://m.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w
  Selged puhtad sagedused, ilus vaadata (vähemalt

 49. theresa ütleb:

  Meil siin Riisiperes see müra juba vaga tugev ja mõjub halvasti. Kust abi saada.
  Lugupidamisega
  theresa

 50. Inimkond - ärgake! ütleb:

  Väga hea artikkel. Suur tänu tähtsa teema püstitamise ja jagamise eest. Mida rohkem inimesi saab aru mis maailmas toimub, seda vähem saadakse “Kontrollijate” poolt inimesi manipuleerida ja orjastada.

PALUME LUGEDA ENNE KOMMENTEERIMIST!
Et hoida kommentaarium puhtana ja huvitavana kõigile lugejatele, kustutatakse kõik postitused, mis on:

- Ebaviisakalt kirjutatud
- Teemasse mittepuutuvad
- Veiderdavad
- Läbivate suurte tähtedega
- Spämmivad

TÄNAME!

Kommenteeri

Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.


Vastutust välistav klausel