Kuidas oma tavalise vooluarvesti taatlemisaeg teada saada?

Paljude inimeste jaoks on see ootamatu ja väga ebameeldiv üllatus, kui postkasti saabub teade, et nemad on nüüd järgmised, kellele kaugloetavat vooluarvestit paigaldama tullakse. Enamasti lajatatakse ilma pikema jututa, et Sinu vooluarvesti taatlemisaeg on läbi ja nüüd tuleb see vahetada välja uue kaugloetava arvesti vastu. Kuna vooluarvesti peal pole punasega taatlemistähtaega kirjas, siis ei saa kuidagi teada, kas jutt taatlemisaja lõppemisest on õige või hoopis kavalus. Nüüd aga on olemas lahendus!

On selgunud, et paljud praegused tavalised vooluarvestid aeguvad alles 2018. aastal. Seega puudub praktiline vajadus paljude inimeste arvesteid juba täna välja vahetada. Aga kuna inimesed seda ei tea, siis sõidetakse neist julmalt üle.

Niisiis, kuidas saada teada, millal Sinu vooluarvesti taatlemistähtaeg on?

Sul on vaja teada oma arvesti numbrit ja EIC-koodi. Seda saad vaadata Elektrilevi kodulehelt:

1. Lähed aadressile: https://www.elektrilevi.ee/et/vorguleping
2. Lehekülje keskel on nupp ‘Sisene’.
3. Logid sisse ID-kaardi või internetipanga koodidega.
4. Peale sisse logimist näed oma Tarbimiskohta ehk aadressi.
5. Kliki oma aadressi peal ja Sulle avaneb info praeguse arvesti kohta.
6. Seal on kirjas: Tarbimiskoha aadress, Tarbimiskoha nimetus, EIC kood, Arvesti number, Liitumispunkt jne.

Lehekülg näeb välja selline:

Nüüd saada Elektrilevile aadressile info@elektrilevi.ee e-kiri, mille sisu peab olema järgmine:

Tere

Palun öelge, millal lõpeb selle konkreetse vooluarvesti taatlemisaeg:
EIC kood: siia-kirjuta-oma-arvesti-EIC-kood
Arvesti number: siia-kirjuta-oma-arvesti-number

Lugupidamisega
Sinu nimi

NB! Tähtis on just nimelt saata e-kiri, sest siis vastab ka Elektrilevi Sulle kirjalikult.

Elektrilevi saadab Sulle tüüpvastuse, mis näeb välja selline:

Tarbimiskoha XXXX, Tallinn elektriarvesti taatlemisaeg on XX.XX.XXXX.

X-ide asemel on Sinu andmed.

Mida selle informatsiooniga peale hakata?

Kui kaugloetavat arvestit tullakse vägisi paigaldama põhjendusega, et Su vooluarvesti taatlemisaeg on saanud läbi, siis näitad neile Elektrilevilt saadud vastust ja vaatad, kuidas nad punastavad, sest tabasid nad valetamiselt.

Palun kirjuta käesoleva artikli kommentaaridesse, kuidas Elektrileviga suhtlemine sujus ja kas said oma arvesti taatlemisaja teada.Kas see artikkel oli huvitav?

Sisesta oma e-postiaadress ja saad neid elutähtsaid uudiseid edaspidi oma e-postiaadressile täiesti tasuta.

Sedasi ei jää Sa olulisest informatsioonist ilma.


4 kommentaari postitusele “Kuidas oma tavalise vooluarvesti taatlemisaeg teada saada?”

 1. Mart ütleb:

  Kevadel keeldusin paigaldusest, arvesti asub korteris sees ja vägisi vahetada ei saa. Kaks nädalat tagasi helistas onu, et taatlusaeg on läbi ja vaja vahetada. Läbisin ülaltoodud protseduuri, millele sain vastuse:

  Tänan Teid pöördumise eest.

  Võrguettevõtjana peame elektrienergia mõõtmiseks kasutama selliseid lahendusi, nagu seadused ette näevad. Kaugloetavate arvestite paigaldamise kohustus tuleneb võrgueeskirjast.

  Kauglugemise süsteem käivitatakse etappide kaupa. Tarbimiskohal Tallinn ************ on planeeritud kauglugemise alguseks 2014. aasta kolmas kvartal.

  Loodame, et kaugloetava arvesti paigaldus ei põhjusta Teile liigseid ebamugavusi.

 2. Kannatanu ütleb:

  “Loodame, et kaugloetava arvesti paigaldus ei põhjusta Teile liigseid ebamugavusi.”
  See lause on nüüd küll naljakoht.
  Nelja päeva pärast saab kaks kuud kui oleme elektrita, ka veeta, sest puurkaev muidu ei tööta ju. Vee saame naabritelt, voolikuid on jadas kolm. Hädapärase elektri nt arvuti tarbeks saame autogeneraatori abil, tihti peab auto tuksuma päevas tunde, sest mul oli töö kaitsmine ja mul oli arvutikasutamine selleks ettevalmistumisel hädavajalik. Kanalisatsioon on ummistunud kaks korda jne… jne… jne…
  Ja mitte kedagi ei huvita ja huvi saaks tekitada vaid makstes vasakule ja paremale.
  Elektrilevi esitas isegi arve 44.06 “tarbija soovil” elektri väljalülitamise eest ja ähvardab selle mittemaksmisel erinevate repressioonidega.
  Kaalume kogu olemasoleva müümist ja Eestist ärakolimist, sest sellises paariastaatuses, millesse on surutud meil tavakodanik, on alaväärne ja piinlik elada.
  Juba kogu Vana Euroopa imestab meie õigusruumis valitseva kaose üle, milles peab kodanik isegi ligipääsu kohtule ostma, ligipääsu esmasele õiguskaitsele ostma, õigusabi ostma jne. Kulutused on sellistel puhkudel sellised, et see lihtsalt osutub võimatuks ja inimene on sunnitud teale Põhiseadusega garanteeritud õigustest loobuma.
  Selle nimi on genotsiid ja seda ei pea taluma. Põgenege, enne kui on hilja.

 3. Li ütleb:

  Konkurentsiameti seisukoht. Teadmiseks.

  Elektrituru toimimist reguleerivad elektrituruseadus (ELTS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktid, sh võrgueeskiri.

  ELTS § 67 lõige 1 sätestab, et võrguettevõtja tagab tema võrku siseneva ja sealt väljuva elektrienergia koguse kindlaksmääramise, mõõteandmete kogumise ja nende töötlemise õigusaktis sätestatud tehniliste nõuete kohaste mõõteseadmete abil ning kooskõlas õigusakti ja võrguteenuse osutamise lepinguga (mõõtmine). ELTS § 67 lõikes 4 sätestatakse tarbijate ja elektriettevõtjate erinevate rühmade puhul kasutatavate mõõteseadmete suhtes kohaldatavad tehnilised nõuded võrgueeskirjas.

  Mõõtmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 26.06.2003.a määrusega nr 184 vastu võetud võrgueeskiri (VE).

  VE § 39 lõige 1 punkt 1 sätestab, et kui tarbija liitumispunkti kaitse on kuni 63 A, peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat kilovatt-tundides. Alates 1. jaanuarist 2017. a peab mõõtesüsteem võimaldama aktiivenergiat mõõta kauglugemisseadmega (VE § 39 lõige 2).

  Seega on üleminek kaugloetavatele ja tunnipõhiselt mõõtvatele elektrienergia mõõteseadmetele seadusega põhistatud riiklik poliitika ja KA jälgib, et kõik võrguettevõtjad hiljemalt 01.01.2017 täidaksid kauglugemisele ülemineku nõude. Kuna mõõtmise kohustus on pandud võrguettevõtjale (ELTS § 67 lõige 1), siis on võrguettevõtja kohustus hiljemalt 01.01.2017 vahetada kõik mõõtjad kaugloetavate seadmete vastu. Seaduse regulatsiooni kohaselt peab võrguettevõtja vahetama ja tarbija võimaldama mõõteseadme vahetamist kaugloetava vastu. Kuidas, millal  ja mis tingimustel mõõteseadmete vahetus toimub on iga võrguettevõtja sisemise korraldusega määratud. Mõõteseadmete välja vahetamine kaugloetavate seadmete vastu on investeeringumahult kui ka ajakulult küllaltki mahukas ülesanne ning seetõttu on mõistetav, et Elektrilevi OÜ tegeleb sellega etappide kaupa, mistõttu osade tarbijateni jõuavad kaugloetavad arvestid mõnevõrra varem kui teistele.

  ELTS § 67 lõike 6 kohaselt võib võrguettevõtja turuosalise või sellele turuosalisele elektrienergiat müüva müüja taotlusel või oma algatusel paigaldada oma teeninduspiirkonnas mõõtmiseks tehniliselt keerukama mõõteseadme, kui on turuosalisele ette nähtud elektrituruseaduses ja võrgueeskirjas, ning teostada mõõtmist selle mõõteseadme abil.

  Eelnimetatud ELTS paragrahviga on võrguettevõtjale antud seaduslik õigus mõõteseade välja vahetada igal ajahetkel kui võrguettevõtja seda vajalikuks peab.

  Lisaks, võrgulepingu lahutamatuks osaks on võrgulepingu tüüptingimused. Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimuste madalpingel kuni 63A punkti 3.3. kohaselt võib võrguettevõtja tarbimiskoha(kohtade) mõõtepunktid üle viia kauglugemisele, ostjat sellest eelnevalt teavitades. Seega on tingimus, mis lubab mõõtepunkti üle viia kauglugemisele ka tarbijatega sõlmitavate lepingute juurde kuuluvatesse tüüptingimustesse sätestatud.

  KA seisukohta toetab ka Tarbijakaitseameti 12.05.2014 antud seisukoht: … Kokkuvõtlikult on Tarbijakaitseamet seisukohal, et võrguettevõtjatel on õigusaktidest tulenev õigus ja kohustus paigaldada kaugloetavad arvestid ning need ei anna tarbijatele alust sellest keeldumiseks. Tarbijate keeldumine kaugloetava arvesti paigaldamisest ei ole põhjendatud, kuivõrd puudub alus arvata, et see halvendaks nende olukorda. Mõistetav on, et nii üksikute arvestite asendamisega (seoses taatlusaja saabumisega) kui ka plaanilise paigaldamise projektiga juba tegeletakse ning erandite tegemine ei ole majanduslikult otstarbekas, tekitab võrguettevõtjale täiendavaid kulusid ning takistab kauglugemisele üleviimist.

  Eeltoodust tulenevalt on Elektrilevi OÜ-l seadusest tulenev õigus Teie mõõteseade asendada kaugloetava mõõteseadmega.

 4. Leevi Kirsimäe ütleb:

  kahjuks on juba (arvan-enamusel rahvast) arvesti välja vahetatud. Mul ka.

PALUME LUGEDA ENNE KOMMENTEERIMIST!
Et hoida kommentaarium puhtana ja huvitavana kõigile lugejatele, kustutatakse kõik postitused, mis on:

- Ebaviisakalt kirjutatud
- Teemasse mittepuutuvad
- Veiderdavad
- Läbivate suurte tähtedega
- Spämmivad

TÄNAME!

Kommenteeri

Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.


Vastutust välistav klausel