Rail Baltica on vajalik hoopis uute suurte kaevanduste teenindamiseks?

Kuigi Rail Baltica raudteed püütakse inimestele „müüa“ kui võluvitsa, millega hakkavad liikuma suured rahvamassid ja tohutud kaubavood, on reaalsus midagi muud. Pigem on Rail Baltica näol tegemist hoopis spetsiifilise infrastruktuuriga, mis hakkab teenindama Eestisse rajatavaid uusi üüratuid kaevandusi.

Näiteks kildagaasi ja fosforiidi suuremahulise kaevandamisega plaanitakse algust teha hiljemalt 2020. aastal. Täpselt selleks ajaks valmib ka Rail Baltica. On see kokkusattumus? Ei ole. Kildagaas kogub maailmas üha enam populaarsust, sest aitab vähendada riikide sõltuvust naftast, põlevkivist ja tuumaenergiast. Kildagaasi peetakse tulevikuenergiaks ja Eesti maapõues leidub seda ohtralt – kogu meie territooriumi ulatuses.

Isegi Sinu, kes sa seda artiklit praegu loed, jalgade all on kildagaasi sadade tuhandete kuupmeetrite ulatuses. See on suur rikkus, mille otsas Eesti rahvas istub. Ometigi aga on meile maalitud pilt, et Eesti on vaene ja riigil raha pole, et palku maksta ja inimeste heaolu eest hoolitseda. See on kõik vale.

Kildagaasi leiukohad riikides (märgitud punasega):

Miks tahetakse just Eestis kaevandada?

Kildagaasi kaevandamine nõuab suurtes kogustes vee kasutamist. Eestis, kus on puhast vett palju ja inimesi vähe, on seda ressurssi piisavalt palju, et raisata. Ka on siin asustus piisavalt hõre, et loodusele ja keskkonnale tekitatud korvamatud kahjud ei lähe just paljudele inimestele korda. Seetõttu on suured riigid otsustanud loobuda enda territooriumil kaevandamisest ja tulevad seda tegema siia Eestisse, sest prantslased ja sakslased ei lubaks kildagaasi oma riigis kaevandada, sest joogivesi solgitakse ära.

Kuna kaevandused saavad olema ulatuslikud, siis on vaja, et inimesi jalus poleks. Seetõttu teevad Eesti riigijuhid kõik, et inimesed vabatahtlikult eest ära läheksid. Maaelu ja haridussüsteemi hävitamine, ettevõtluse väljasuretamine, kiirabiarstide ja päästetöötajate koondamine täidab ainult ühte eesmärki – saada tülikad inimesed tulevaste kaevanduste territooriumilt jalust ära. Ja need, kes ära ei lähe, need tapetakse ära pikkade arstijärjekordade, ravimimaffia ja elektromagnetkiirgusega.

Eestlased võiksid juba aru saada, et Eesti elu ei lähe tagurpidikäigul seetõttu, et riiki juhivad rumalad inimest. Vastupidi, võimu juures on väga targad nahaalid, kes teevad seda kõike teadlikult ja süstemaatiliselt konkreetse plaani järgi. Öelda, et Ansip või Ligi on ebakompetentne loll, on väga ränk eksimine.

Kuidas näeb välja kildagaasi kaevandamine?

Kildagaas on kuni 4 kilomeetri sügavusel maapõues ja temani jõudmiseks on vaja puurida auk. NB! Tegemist ei ole mingi lihtsa 8m sügava kaevu puurimisega, vaid me räägime siin kuni 4 kilomeetrit sügavast august. Ühe puuraugu tegemisel raisatakse ära 19 miljonit liitrit puhast vett, mida ei saa uuesti kasutada, sest vesi on puurimisel kasutatud kemikaalidest reostatud.

Aga! Kunagi ei piisa ainult ühest puuraugust. Neid on vaja tunduvalt rohkem, lausa sadu. Ja arvestades seda, kui palju on Eestis kildagaasi, siis räägime me siin vähemalt 400 puuraugust. Lisaks kallatakse igasse auku 80-300 tonni kemikaale. Need kemikaalid ei pärine Eestist, vaid tuuakse siia Rail Baltica abil rongidega, sest sellist suurt kogust ei ole majanduslikult mõttekas Euroopast tsisternautodega kohale vedada, sest vaja oleks ju siis kuni 2000 tsisternautot.

See jutt siin käib alles kildagaasi kohta, kuid Eestis on veel muud väärtuslikku: põlevkivi, fosforiit, graptoliitargilliit, turvas, lubjakivi, dolomiit, graniit, liiv, kruus, uraan, savi, rauamaak, järvemuda, meremuda, järvelubi ning palju metsa.

Näiteks Sõmeru valla 168 km² suurusest territooriumist plaanitakse üles kaevandada 95%. Hetkel elab seal ca 3000 inimest, kuid riik loodab, et need 3000 inimest jätavad varsti oma kodu maha ja kolivad kuhugi mujale — näiteks Soome.

Eesti ei saa isegi siis 5 rikkama riigi sekka

Eestlased ei teeni kaevandamiste ja meie looduslike ressursside „välja pumpamise“ pealt midagi. Kemikaalid saavad olema välisfirmalt, tööjõud ka välisfirmalt ning kildagaasi enda müüme odavalt võileivahinnaga ära. Samamoodi nagu odav eleker läheb praegu Soome ja kohapeal maksame mitu korda kallimat hinda.

Vaata lühikest selgitavat videot eestikeelsete subtiitritega:

Neid kemikaale on üle 100, mis puuraukudesse kallatakse. Osad ained aitavad pehmendada pinnast, et puur kergemini pöörleks, teised jällegi hoiavad ära puuri roostetamise, kolmandad jahutavad puuri, neljandad lubritseerivad puuri jne. Igaks otstarbeks on olemas oma kemikaal. Ja kui need põhjavette satuvad, on vesi reostatud.

Rail Baltica projektijuht Brüsselis on Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, kellest üsna varsti tehakse järgmine Eesti Vabariigi president ehk „Eesti Kaevanduste“ kohapealne projektijuht. Peale tema ametiaja lõppu lakkab Eesti riik eksisteerimast, sest sõna „Vabariik“ asemele kirjutatakse „Kaevandus“. Küll aga on ülejäänud Euroopa meile tänulik, et neid energiaga varustame.

Kuigi kildagaasi hetkel veel ei kaevandata, kavatsetakse loodusele peatselt kahju teha fosforiidi kaevandamisega. Kui vaatasid Artur Talviku ja Peeter Vihma filmi „Okupeeri oma müür“, siis tead, et Eesti maavarade heaperemeheliku kasutamise eest seisab vabaühendus Eesti Maavarade Ühing. Külasta nende kodulehte ja paku oma abi.

Uudised samal teemal:

1. novembril 2013 läks New York üle kildagaasile
link: http://m3.err.ee/ee/Majandus/135024

Kildagaasi kaevandamisest Baltikumis vihjas ka Eesti rahvusringhäälingu uudis
link: http://uudised.err.ee/?06284557

Ukraina on kildagaasi-diili künnisel
link: http://www.e24.ee/2568350/ukraina-on-kildagaasi-diili-kunnisel

Euroopa kaalub kildagaasi kasulikkust
link: http://www.e24.ee/983094/euroopa-kaalub-kildagaasi-kasulikkustKas see artikkel oli huvitav?

Sisesta oma e-postiaadress ja saad neid elutähtsaid uudiseid edaspidi oma e-postiaadressile täiesti tasuta.

Sedasi ei jää Sa olulisest informatsioonist ilma.


12 kommentaari postitusele “Rail Baltica on vajalik hoopis uute suurte kaevanduste teenindamiseks?”

 1. Linda Maasikas ütleb:

  Soovin minu g-mailile ilmunud artikleid Facebooki postitada. Kuidas seda teha?

 2. AX ütleb:

  Mina sooviksin teada nt seda et kust kohast pärineb info fosforiidi kaevandamise kohta? Alles mõnda aega oli sellest juttu ning siis ütles Keskkonnaministeerium kindalt EI fosfori kaevandamisele. Küll aga tuleb uusi põlevkivikaevadusi juurde 2020 aastast. Et siis tehakse ikkagi komplekskaevandus? Sest hiljem ei ole ju põlevkivi alt enam võimalik fosforiiti kaevandada…

 3. Lilian ütleb:

  Usas on muusikud ja kunstnikud koondunud, et seista vastu kildagaasi kaevandamisele.
  http://artistsagainstfracking.com/

 4. Lilian ütleb:

  Poola farmerite FB-i vastuseisu leht kildagaasi kaevandamise vastu
  https://www.facebook.com/FarmersProtest

 5. Tõnu Pani ütleb:

  Ma saan aru, et teile ei meeldi minu kommentaar.
  Samas ma saan aru ja jagan muret Eesti tuleviku suhtes.

  Aga siiski: Miks ikka võtavad sõna need, kes asjast /geoloogiast/ kohe mitte midagi ei tea.
  Eestis ei ole kildagaasi. Pole sobiva arengulooga kivimeid ega poleks ka sobivat paksust neist tootmiseks.
  Kaart on koostatut nende inimeste poolt, kes asja sisu ei tea – lihtsalt kivimite kohta kasutatud sõnade tõlgendamise alusel. Lisaks on kimite levik vale. Ameerikas tehakse ikka suuri üldistusi – ja mida kaugemal asi on, seda suurem ta paistab.
  See, kui akad Lippmaa räägib, et Keril oli/on kildagaas – no ei ole ju. Keri saar on graptoliitargilliidi avamusest ca 20 km põhjapool.
  ERR uudises pole mingit otsest vihjet Eestile.

 6. Alex ütleb:

  Artiklis tuleb välja et ühe augu loomiseks läheb vaja ca 19 mln liitrit vett. Viimane uudis samal teemal, Euroopa kaalub kildagaasi kasulikkust, räägib hoopis et ühe puuraugu rajamiseks kulub ca 2300–4000 kuupmeetrit vett. Kiire arvutuskäik ütleb et see on ca 5 korda vähem kui antud artiklis välja toodud number.
  Väga huvitav ja suuremas pildis mõtlema panev artikkel kuid need asjad võiksid veidi rohkem paigas olla.

 7. Juhan ütleb:

  Kallid lugejad

  Antud kirjutis on äärmiselt pealiskaudselt kirjutatud. Nimelt seesama graptoliitargilliit süttib hapniku toimel, ja tema kütteväärtus on madalam kui põlevkivil, siinkohal ka teile väheke lugemist kellel huvi: http://et.wikipedia.org/wiki/Dikt%C3%BConeemaargilliit.
  Mis puutub uraani kaevandamisse siis seda üritasid venelased teha Sillamäel juba 40-50-datel, aga loobusid, kuna see sama uraan on äärmiselt ebakvaliteetne ja hakkasid tuumakütust sisse tooma Eestisse. Turba, puidu, lubjakivi kaevandmisega juba tegeletakse ja siinkohal ütleksin niipalju, et see sama materjal ja kaevandamine toob meie riigi rahakotti raha sisse ja kui me selle lõpetaksime oleks vingumist ja virisemist hoopis rohkem, kuna teie kallid lugejad saaksite vähem palka.
  Transpordi kohalt või tele rahustuseks kohe õelda 100% kindlusega, et Rail Baltical hakkavad kindlasti sõitma ka kaubarongid.

 8. 17:35 ütleb:

  ei ole geoloogias pädev, aga rail balticu rentaabluses olen alati kahelnud. kui siin loos peaks kübetki tõtt olema, ootab meid halvimal juhul kolmanda maailma naftariikidele omane kapitaalne ekspluatatsioon või parimal juhul saudi-araabia vms saatus. ärge arvake, et viimane tähendab heaolu ühiskonda(nagu norras vms), vaid siis muutub reaalsuseks, et riigil tekib sissetulek, mis tähendab, et isegi maksumaksjaid pole enam vaja, ehk teisisõnu, riigil/valitsusel puudub igasugune motivatsioon viljeleda demokraatiat ja kodanikud eesti riigis muutuvad üleliigseks, mis tähendaks eestluse lõppu.

 9. Olev Piir ütleb:

  See on ju ammu selge, et ei Eestile, Lätile ja Leedule ei ole RB-ut vaja: kui paljud tavalised inimesed siis selle raudteega reisiksid ja missuguseks piletite hinnad kujuneksid, seda ei tea veeel keegi. Ja kui on selge , mille jaoks seda RB-d vaja on siis tuleb hakata selle vastu võitlema, koos kildagaasi tootmise vastu. Aga millest alata;
  kõigepealt on vaja korrumpeerunud valitsusest lahti saada sest muidu nii kergelt seda võitlust ei võideta.

 10. Olev Piir ütleb:

  Ma ütleks Railbaltika kohta veel niipalju: üks kõik mille või kelle vedamiseks seda kavandatakse ehitada, aga üks on nüüd kindlalt
  praeguseks ajaks selge. Pagulased, kes või mis praegu pürgivad
  välja Saksamaale ja Suur-Britanniasse-aetakse kõik lõpuks selle Railbaltika vagunitesse ja saadetakse tupikjaama Ülemistele, kust need pagulased välja aetakse ja suund kättenäidatakse. Ega neil siis palju valikut ei ole kui lõünapoole, sest idapoole ei ole neil kuhugi minna.

 11. inimkonnale ütleb:

  Eesti rahvas peaks vastu olema uude raudetee ja kaevatusse vastu,et joogivesi ei väheneks ja mis kõige hullem,et kiirutatud või ära solgitud vett ei peaks tarbima! Hoidkem Eestimaad ja loodust,et saaksime arukalt elamisväärne ja et me ei laseks teha põrguks ega raske keskonna kajustust ei peaks kogema! See peaks eriti poliitikule kohale jõudma ja arvestama Rahva tahet! Palvetage,et Jumal muutaks poliitika hoiakuid ja valikuid ja eluviise!

PALUME LUGEDA ENNE KOMMENTEERIMIST!
Et hoida kommentaarium puhtana ja huvitavana kõigile lugejatele, kustutatakse kõik postitused, mis on:

- Ebaviisakalt kirjutatud
- Teemasse mittepuutuvad
- Veiderdavad
- Läbivate suurte tähtedega
- Spämmivad

TÄNAME!

Kommenteeri

Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.


Vastutust välistav klausel