RF-ANALÜSAATOR (kõrgsageduslike elektromagnetkiirguste mõõtmiseks)

Enne käesoleva lehekülje lugemist soovitame Sul end kurssi viia KIIRGUSTE ABC leheküljel ära toodud informatsiooniga. Seal on kenasti ära seletatud, mida, kuidas ja mismoodi seda seadet kasutada tuleb.

RF-ANALÜSAATOR
Kõrgsageduslike elektromagnetkiirguste mõõtmiseks

Tegemist on käepärase ja mugava seadmega, mille abil saab tuvastada kõrgsageduslikke elektromagnetkiirgusi ja nende kiirguste intensiivsust.

Tuvastab järgmiste seadmete kiirguse tugevuse:

  • Mobiilimastide ja mobiilsideantennide kiirgus.
  • Raadiosaatjate, mobiiltelefonide (GSM), juhtmeta lauatelefonide kiirgustugevus
  • Traadita internet (WiFi, WiMAX), Bluetooth jne.
  • Kaugloetavad arvestid
  • Pealtkuulamisseadmed ja salajased piilukaamerad
  • jne

 

Tehnilised andmed:

  • Mõõdetav sageduste vahemik: 100MHz – 8.0GHz
  • Ulatus kuni 60 dB (ehk super võimas)
  • Digitaalne LCD-ekraan,  kuvatakse ka histogramm koos tulpdiagrammidega
  • Mõõturiga on kaasas ka 9V patarei

 

Kuigi tootja on RF-analüsaatori sisse ehitanud ka gaussmeetri anduri, ei ole see piisavalt tundlik, et madalsageduslike kiirgusi õigesti tuvastada. Seetõttu soovitame madalsageduslike elektromagnet- kiirguste tuvastamiseks kasutada ikkagi spetsiaalselt madalsageduste mõõtmiseks loodud seadet- gaussmeeter. Näiteks paljud sõpruskonnad või tuttavad teevad nii, et üks ostab RF-analüsaatori ja teine gaussmeetri, ning siis vahetavad neid omavahel. Sedasi on neil olemas konkreetne arusaam nende kodus ja tööjuures valitsevatest madal- ja kõrgsageduslikest kiirgustest.

 

Osta siit: Ostmine

RF-ANALÜSAATOR on helkuri kõrval järgmine maailma kõige odavam elukindlustus, sest ta kestab aastakümneid ja aitab säästa kümneid tuhandeid eurosid ravimitelt.

 


Vastutust välistav klausel