Postitused ‘mobiilifirmad’ sildiga

Mobiilifirmadega koostöö lõpetamine

Pühapäev, 2. august 2009

Vastu on võetud otsus, et Prantsusmaa Riiklik Elektromagnetkiirguste
Uuringutekekeskus peab “läbi lõikama” oma koostöösidemed mobiilitööstusega.
Sellest hoolimata jääb mobiilitootjatel ja -operataatoritel alles
kohustus Uuringutekeskuse tööd ka edaspidi finantseerida.


Vastutust välistav klausel