Postitused ‘peapööritus’ sildiga

Intervjuu Hiie Hinrikusega

Kolmapäev, 8. aprill 2009

2. aprillil oli Vikerraadios “Huvitaja” saates intervjuu Hiie Hinrikusega, kes on Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi Biomeditsiinitehnika Instituudi juhtivteadur.

Saade oli pühendatud elektromagnetkiirgustele.

Kuula saadet:

Hollandi teadlased: 3G võib iiveldama ajada

Pühapäev, 15. märts 2009

Postimees
Arko Olesk

Euroopa Liidu rahastatud uurimus näitas, et mobiiltelefonide kiirgus võib kahjustada inimrakkudes olevat DNAd ja tekitada vähki.

«Me leidsime mehhanismi, mis võib põhjustada kroonilisi haigusi,» võttis tulemused lühidalt kokku uuringu juht Franz Adlkofer Müncheni Verumi uurimisühingust. Mil iganes võimalik, peaksid inimesed mobiilide asemel kasutama lauatelefoni, ütles Adlkofer uudistevõrgule BBC. «Me ei taha külvata paanikat, kuid ettevaatusabinõude kasutamine oleks hea,» sõnas ta.

Kiirgusdoosid, mis võrdusid mobiiltelefonidest saadavaga, kahjustasid DNA-lõike mitmetes eri tüüpi inimrakkudes, tuvastas uurimus. Selliseid kahjustusi seostavad teadlased vähi tekkega. Samuti tuvastasid teadlased, et elektromagnetkiirgus võib muuta mõnede geenide funktsioone, neid sisse või välja lülitades.

Vastanduvad tulemused

«Teaduslikust vaatepunktist tuleb väga selgelt rõhutada, et andmed ei tõenda põhjuslikku seost elektromagnetkiirguse ja tervise vahel,» märgiti uurimuses. Samas viitasid teadlased tulemustele, mida peaks edaspidi põhjalikumalt uurima.

Neli aastat kestnud REFLEXi uurimus, mida rahastas Euroopa Liit, viidi läbi 12 eri laboris, et eri töögruppide tulemusi võrreldes saavutada nende objektiivsus.

Siiski osutusid lõpptulemused üksteisele vasturääkivaiks, nagu on juhtunud suuremas osas senistes mobiilikiirguse mõju uurivates teadustöödes. Ühtlustatud uurimismeetodeist ja -varustusest hoolimata ei saanud katsetajad ühesuguseid tulemusi ning tõdesid vaid «tugevat korrelatsiooni» kiirguse ulatuse ja rakukahjustuste vahel.

Mobiilifirmad ja -tootjad püsivad seisukohal, et elektromagnetkiirguse kahjuliku mõju kohta puuduvad teaduslikud tõendid. Värske REFLEXi uurimus ei sunni neid ilmselt arvamust muutma, sest see pole ilmunud eelretsenseeritavas ajakirjas, vaid riputati üles Internetti.

Ametlikult avaldamata

«Uurimuse andmed on esialgsed, ametlikult avaldamata ja eelretsenseerimata ning vajavad kontrollimist teiste uurimisgruppide poolt,» lausus Suurbritannia Mobiilioperaatorite Assotsiatsiooni pressiesindaja BBC-le.

Teadlased on juba aastaid mobiiltelefonide kiirgust seostanud näiteks kasvajate ja Alzheimeri tõve tekkega, kuid teoorial puudub teaduslik kinnitus.

Näiteks oli 2002. aastal Suurbritannia valitsuse tellitud Stewarti raporti järelduseks, et mobiiltelefonide kasutamisega ei kaasne kahjustusi, kuid lastel soovitati siiski mobiili kasutada vaid hädaolukordades.

Tõestamata mobiilikahjustused

  • Mobiili kasutamine võib põhjustada kehakudede kuumenemist, peavalusid ja peapööritust
  • Mobiilist lähtuv elektromagnetkiirgus võib kahjustada rakke, põhjustades kasvajate arengut ning Alzheimeri tõbe.
  • Euroopa Liidu rahastatud REFLEXi uurimus väidab, et mobiiltelefonide kiirgus lõhub inimese DNAd ja võib tekitada kroonilisi haigusi. Vastukäivad uurimistulemused on ametlikult avaldamata.

Saksa teadlased järeldasid oma uurimustulemuste põhjal, et mobiiltelefonid võivad tekitada kroonilisi haigusi. Haiguste riskigrupiks peavad uurijad eelkõige lapsi.

Blogi aadress: Elektromagnetväljade mõju tervisele blog


Vastutust välistav klausel