Postitused ‘uuringud’ sildiga

Hollandi teadlased: 3G võib iiveldama ajada

Pühapäev, 15. märts 2009

Postimees
Arko Olesk

Euroopa Liidu rahastatud uurimus näitas, et mobiiltelefonide kiirgus võib kahjustada inimrakkudes olevat DNAd ja tekitada vähki.

«Me leidsime mehhanismi, mis võib põhjustada kroonilisi haigusi,» võttis tulemused lühidalt kokku uuringu juht Franz Adlkofer Müncheni Verumi uurimisühingust. Mil iganes võimalik, peaksid inimesed mobiilide asemel kasutama lauatelefoni, ütles Adlkofer uudistevõrgule BBC. «Me ei taha külvata paanikat, kuid ettevaatusabinõude kasutamine oleks hea,» sõnas ta.

Kiirgusdoosid, mis võrdusid mobiiltelefonidest saadavaga, kahjustasid DNA-lõike mitmetes eri tüüpi inimrakkudes, tuvastas uurimus. Selliseid kahjustusi seostavad teadlased vähi tekkega. Samuti tuvastasid teadlased, et elektromagnetkiirgus võib muuta mõnede geenide funktsioone, neid sisse või välja lülitades.

Vastanduvad tulemused

«Teaduslikust vaatepunktist tuleb väga selgelt rõhutada, et andmed ei tõenda põhjuslikku seost elektromagnetkiirguse ja tervise vahel,» märgiti uurimuses. Samas viitasid teadlased tulemustele, mida peaks edaspidi põhjalikumalt uurima.

Neli aastat kestnud REFLEXi uurimus, mida rahastas Euroopa Liit, viidi läbi 12 eri laboris, et eri töögruppide tulemusi võrreldes saavutada nende objektiivsus.

Siiski osutusid lõpptulemused üksteisele vasturääkivaiks, nagu on juhtunud suuremas osas senistes mobiilikiirguse mõju uurivates teadustöödes. Ühtlustatud uurimismeetodeist ja -varustusest hoolimata ei saanud katsetajad ühesuguseid tulemusi ning tõdesid vaid «tugevat korrelatsiooni» kiirguse ulatuse ja rakukahjustuste vahel.

Mobiilifirmad ja -tootjad püsivad seisukohal, et elektromagnetkiirguse kahjuliku mõju kohta puuduvad teaduslikud tõendid. Värske REFLEXi uurimus ei sunni neid ilmselt arvamust muutma, sest see pole ilmunud eelretsenseeritavas ajakirjas, vaid riputati üles Internetti.

Ametlikult avaldamata

«Uurimuse andmed on esialgsed, ametlikult avaldamata ja eelretsenseerimata ning vajavad kontrollimist teiste uurimisgruppide poolt,» lausus Suurbritannia Mobiilioperaatorite Assotsiatsiooni pressiesindaja BBC-le.

Teadlased on juba aastaid mobiiltelefonide kiirgust seostanud näiteks kasvajate ja Alzheimeri tõve tekkega, kuid teoorial puudub teaduslik kinnitus.

Näiteks oli 2002. aastal Suurbritannia valitsuse tellitud Stewarti raporti järelduseks, et mobiiltelefonide kasutamisega ei kaasne kahjustusi, kuid lastel soovitati siiski mobiili kasutada vaid hädaolukordades.

Tõestamata mobiilikahjustused

  • Mobiili kasutamine võib põhjustada kehakudede kuumenemist, peavalusid ja peapööritust
  • Mobiilist lähtuv elektromagnetkiirgus võib kahjustada rakke, põhjustades kasvajate arengut ning Alzheimeri tõbe.
  • Euroopa Liidu rahastatud REFLEXi uurimus väidab, et mobiiltelefonide kiirgus lõhub inimese DNAd ja võib tekitada kroonilisi haigusi. Vastukäivad uurimistulemused on ametlikult avaldamata.

Saksa teadlased järeldasid oma uurimustulemuste põhjal, et mobiiltelefonid võivad tekitada kroonilisi haigusi. Haiguste riskigrupiks peavad uurijad eelkõige lapsi.

Blogi aadress: Elektromagnetväljade mõju tervisele blog

Tervisele kahjulik kõrgepingeliin

Reede, 13. märts 2009

Kuigi aeg-ajalt ilmub meedias küll artikleid ja saatelõike elektromagnetkiirguse kahjulikkusest ning mõjust elusorganismidele, ei räägita sel teemal veel siiski piisavalt!

Näiteks viimane kõige laiem meediakajastus toimus 26. märtsil 2008.a. “Pealtnägija” saates:

Tallinna Vuti tänava elanikud kahtlustavad vähitekitajana elektriliini.

Saate sisu oli järgmine:

Tallinnas asuva Vuti ja Nirgi tänavate 25 maja elanikest kannatab või kannatasid 16 inimest erineva vähi vormi all, elanikud ise kahtlustavad vähitekitajana majade kohal kõrguvat kõrgepingeliini.

16 inimesest kaheksa on tänaseks surnud, vahendas ETV saade «Pealtnägija».

Kui 110-kilovoldine kõrgepingeliin 1959. aastal Vuti tänava eramute kõrvale kerkis, ei osanud keegi midagi karta.

«Ei, sellel ajal ei räägitud mitte midagi, sest kõik see oli veel võõras värk,» rääkis 50 aastat Vuti tänaval elanud Senta Vilo, kellel kolm aastat tagasi avastati vähk.

Kui vähktõppe haigestumine lühikesel tänavalõigul aastatega massiliseks muutus, vormistas Vuti tänava elanik kirjamees Hans Luik põhjaliku ülevaate kõrgepingeliini ajaloost ja tähendas üles kõik teadaolevad vähijuhtumid. Ka tema ise ja tema ema põdesid vähki.

Pensionäridest abielupaar Marje ja Ernst, keevitaja Endel, endine vagunisaatja Senta, literaat Hans, näitleja Tamara, autobaasi direktor Richard – kõik nad põdesid vähki.

Osa neist on tänaseks juba surnud, mõned veel võitlevad, mõni üksik on tervenenud.

Vuti tänaval elavad inimesed kahtlustavad, et peale inimeste mõjub magnetväli halvasti ka lemmikloomadele. «Siin ei ole ükski koer elanud majades oma normaalset koera elu lõpuni, vaid kõik surevad noorelt,» nentis Hans Luik.

Liinide hooldaja peab anomaaliat juhuseks

Vuti tänaval kulgevat üht pealinna olulisemat voolumagistraali haldav Eesti Energia tütarfirma OÜ Põhivõrgud liinide ekspert Väino Milt ütles, et Vuti tänava anomaalia on juhus.

«Ilmselt seal, kuna elamurajoon on 60ndate algul ehitatud, elavad eakad inimesed, see ei ole võib-olla võrreldav päris keskmise Eesti perega või inimesega. No mul on raske leida nagu seost,» lisas ta.

(KaitseOmaTervist märkus: Isegi 60-ndatel, kui liin juba ehitatud oli, tundsid elanikud selle kõrgepingeliini mõju oma tervisele.)

Milt märkis, et ta ei ole näinud ühtegi dokumenti, mis tõestaks kindlalt liinide magnetvälja ja vähi seost.

OÜ Põhivõrk mõõtmiste andmetel on magnetväli Vuti tänava liini all, mõõdetuna iga maja väravas, kuni 1000 korda allpool lubatud normi.

(KaitseOmaTervist märkus: Eestis kehtivad ülemõistuse kõrged normid. Näiteks Rootsis on need 1000x korda madalamad!)

Teadlaste arvamused jagunevad kaheks

Raadiofüüsika professori Hiie Hinrikuse andmeil ei ole pikaajalist kiirguse mõju sisuliselt uuritud.

Hinrikus rääkis, et moodne teadus on kahevahel vähi ja kiirguse vahelise seoses osas, aga selge on see, et elektromagnetväljad on Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni vähki tekitavate faktorite teises grupis kui üks võimalik faktor, mis vähki võib tekitada. Samas võib tema sõnul lihtsalt leida ka teadlase, kes väidaks vastupidist.

Hans Luik küsis kaks aastat tagasi OÜ-lt Põhivõrk, miks vanade ja särisevate isolaatoritega maste ohutuma maa-aluse kaabliga ei asendata.

Firma tollane aredusosakonna juhataja Raine Pajo selgitas vastuses, et liini eluiga on 60 aastat ja see asendatakse aastaks 2020. Enne liini eluaja lõppu tuleks aga töid finantseerida huvitatud osapooltel ehk siis kohalikel endil.

(KaitseOmaTervist märkus: Elektrifirmad teavad täpselt, millised elektrikaablid on õhuliinidest ohutumad, kuid 8x kallima hinnavahe tõttu keelduvad nende kasutamisest. See ongi põhjus, miks võrreldes teiste riikide energiafirmadega on Eesti Energia ülemõistuse kasumis. )

Hind oli viis miljonit krooni kilomeetri kohta, mis tänaseks päevaks oleks aga veel kallim ja käiks kohalikele nii või teisiti üle jõu.

«Pealtnägija» kutsus asjatundjaid üles ühendust võtma ja selgitusi ning lahendusi kirjeldatud anomaaliale välja pakkuma.

Vastukaja sellele loole

Skeptikud arvad, et Vuti tänava puhul on tegemist pseudoprobleemiga, kuna vastukaaluks puudub kontrollgrupp, kus oleksid võrdluseks samasuguse sotsiaaldemograafilise (sh majandusliku) taustaga inimesed.

Kas sellest peab aru saama nii, et kui puuduvad andmed võrdluste tegemiseks, siis järelikult polegi probleemi olemas?

Väga mugav lähenemine.

Ma tahaks näha, kas mõni skeptik julgeb vähki põdevale Vuti tänava elanikule näkku öelda, et tema kasvaja on pseudoprobleem.

Vaevalt!

Ma sügavalt kahtlen selles.

Blogi aadress: https://blog.kaitseomatervist.ee


Vastutust välistav klausel